הרשמה - כהנים

"וצונו לברך את עמו ישראל באהבה"
כהן יקר
הרשם כאן לקראת הגעתך למעמד ברכת כהנים בכותל המערבי .
עם הגעתך לכותל, חפש את שלט "עמדת התכנסות לכהנים"
וקבל שי הוקרה במקום, עם גישה נוחה ושתיה קרה.

שם פרטי
נייד
אימייל