לו"ז סליחות מרכזיות וברכת כהנים המונית

לו"ז סליחות מרכזיות וברכת כהנים המונית ברחבת הכותל

לו"ז סליחות מרכזיות וברכת כהנים המונית ברחבת הכותל