תחפושות בירושלים

תחפושת של רב

 

רב

תחפושת של מלך

 

תחפושת של מלך

תחפושת של ירושלמי

 

תחפושת של ירושלמי

תחפושת של מתנדב בזק"א

 

תחפושת של מתנדב בזק

תחפושת של בעל גלימה סגולה

 

גלימה סגולה

תחפושת של הלך

 

הלך

תחפושת של צ'ארלי צ'פלין

 

צ'ארלי צ'פלין

למה מתחפשים בפורים?

"על דבר לבישת הפרצופים, שנוהגין ללבוש בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים בפורים... מצוה ליתן טעם ולהביא ראיה, מה ראו על ככה גדולים וחסידי עולם..." (מהר"י מינץ, מגדולי יהדות אשכנז במאה ה-15).
אז באמת מדוע ולמה מתחפשים בפורים?

מנהג חברתי | פורים הוא חג שמבליט את אחדות ישראל על ידי משלוח מנות ומתנות לאביונים. פוסקי הלכה רבים הסבירו שמתחפשים בפורים מפני שיש עניים המתביישים לבקש צדקה בגלוי, וכשיתחפשו לא יכירום, וכך יוכלו לבקש ולקבל צדקה. אחרים הזכירו טעם פשוט ומוכר יותר – למה מתחפשים? משום שהתחפושות מוסיפות לחברה צחוק, דיצה וחדוה, והרבה שמחת פורים מתוקה…

זכר לנס פורים | בשמחה ובמשתה של פורים אנו מבטאים בכל שנה את נס ההצלה שהתרחש לפני דורות רבים בשושן הבירה ובכל ממלכת אחשוורוש. המאפיין העיקרי של הנס היה: "ונהפוך הוא". היום בו תכנן המן הרשע לבצע טבח בעם היהודי נהפך פתאום ליום בו שלטו היהודים על אויביהם ועלה מעמדנו הלאומי בכל העולם. כדי לציין את העובדה שהקב"ה הציל אותנו באופן בלתי צפוי אנו "הופכים" את המראה שלנו למשהו אחר, שונה, ומפתיעים את חברינו ב'לוּק' חדש ומפתיע.

אני לא באמת כמו שאני נראה | התחפושות גם מסמלות את העובדה "שהתהפכנו" למשהו אחר, כאילו באותה שעה לא התחשבו במדרגה החיצונית הנמוכה שלנו בגלות, אלא ראו אותנו לפי מה שאנחנו באמת, עם סגולה, ובהתאם לכך זכינו להארה מיוחדת שהביאה לנו הצלחה ושמחה בעצמנו. הארה זו מאירה עלינו בכל שנה ושנה בפורים. אולי מסיבה זו כתב הרמ"א (שלחן ערוך אורח חיים תרצו ח): "שֶּׁנָּהֲגוּ לִלְבֹּשׁ פַּרְצוּפִים בְּפוּרִים", שהרי המסכות מסתירות את פנינו האמיתיות ומוכיחות שאנחנו בעצם טובים מבפנים.

לבוש מלכות | בספר "כנסת הגדולה" מוסבר שהתחפושות הן זכר למרדכי היהודי שיצא מלפני המלך בלבוש מלכות. כך גם אנו משנים את מלבושינו ולובשים בגדים חשובים. לטעם זה יתכן שיש עדיפות להתחפש דווקא בבגדי מלכים מהודרים ויפים, לא בשמאטס' או בבגדים עלובים, שהרי העניין הוא לזכור את הכבוד והחשיבות שקיבל מרדכי היהודי כשלבש בגדי מלכות.

במגילת אסתר הכל בהסתר | ה"בני יששכר" מביא טעם נוסף למה מתחפשים - על פי מדרש חז"ל (בבלי חולין קלט ע"ב): "אסתר מן התורה, מניין? שנאמר 'ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא'". סיפור המגילה כולו ב"הסתרת פנים", שמו של הקב"ה אינו מוזכר במגילת אסתר אפילו פעם אחת, ועם זאת ברור לנו שהוא בעצם גלגל וסידר את הכל. כרמז להסתרת הפנים אנו מסתירים את פנינו בתחפושת.

הנס 'מלובש' בטבע | הסבר דומה לקודם אמרו דרשנים רבים בתשובה לשאלה "למה מתחפשים בפורים?" - לפי שהנס עליו מסופר במגילת אסתר היה מלובש בדרך הטבע, לכן אנו מתלבשים בלבושים שמדגישים את הצד הטבעי של החיים ומסתירים את גופנו. אירועי המגילה שנמשכו למעלה מעשר שנים השתלשלו מאחד לשני בצורה טבעית לכאורה, רק בסיומו של הסיפור התברר שלכל האורך היתה יד מכוונת, ידו הנטויה של אבא שבשמים, שהביאה לעמנו את הנס הגדול.

יש עוד ועוד טעמים מעניינים ומגוונים, אך העיקר שנלבש תחפושת עם טעם טוב, ובטיחותית כמובן, ונודה על הזכות לשמוח בחג המקסים – פורים.

 
למידע אודות פורים בירושלים 2019