שונות

סיכת הכותל

סיכת הכותל

סיכת דש באריזה מהודרת עם סמליל הקרן למורשת הכותל המערבי.
מזכרת מיוחדת.
מפרט:
2*2