ספרים

אבני דרך בפרשת השבוע

אבני דרך בפרשת השבוע

ספר פרשת שבוע חדש
"אבני דרך בפרשת השבוע"
 
 
למעוניינים ניתן לפנות 02-6279240 או להזמנה במייל /תשלום בטלפון לחץ כאן MiriZ@thekotel.org