מאת: הרב שמואל רבינוביץ

פרשת שלח – תשע"ז

כיצד ניתן להצטרף לעָם?
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

לקראת סיומה של פרשת השבוע 'שלח', מופיעה רשימה קצרה של הנחיות הנוגעות לסדרי הקרבת הקרבנות במקדש, ובסיומה הצהרה מעניינת המתייחסת למעמדו של ה'גֵר' – אדם שלא נולד יהודי אך בחר להצטרף אל העם היהודי – ביחס אל האדם שנולד בתוך העם היהודי, אשר מכונה בתורה: 'אזרח'. הצהרה זו נושאת מטען ערכי חשוב ביותר ויש לבחון אותה בשימת לב.

"כל האזרח יעשה ככה... וכי יגור אתכם גֵר... - כאשר תעשו כן יעשה. חוקה אחת לכם ולגֵר... ככם [=כמוכם] כגֵר יהיה לפני ה'. תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגֵר הגָר אתכם."
(במדבר טו, יג-טז)
 
פסוקים אלו מדגישים שוב ושוב את מעמדו של הגֵר, מעמד השווה לכל יהודי אחר, כשגולת הכותרת היא המשפט הנחרץ: "ככם [=כמוכם] כגֵר יהיה לפני ה'." כאשר עומד האדם לפני אלוהים, הוא עומד חשוף ללא הסתרות וכיסויים. אין כל השפעה למעמדות חברתיים או כלכליים. העמידה לפני האל מוחקת את המחיצות שנוצרו בידי אדם ומבדילות בין אדם לרעהו. לפני אלוהים כולם שווים.
כתוצאה מכך: "תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגֵר הגָר אתכם." גם דרישותיו של אלוהים מן האדם אינן מופנות לאליטה כזו או אחרת, ובוודאי שאינן פונות דווקא למעמדות החלשים והפחות מבוססים. אותה תורה, אותו משפט, לכל אדם, בין אם נולד יהודי ובין אם בחר להצטרף אל העם היהודי.
עיקרון זה מוביל אותנו להתבונן ברעיון החריג של הגיור על מנת להצטרף לעם היהודי. עמים מוגדרים בדרך כלל לפי מוצא אתני, שפה, תרבות משותפת ואיזור גיאוגרפי. לפיכך, הצטרפות לכל עם אינה עניין של טקס או התחייבות. היא נוצרת בתהליך הדרגתי של היטמעות בתוך העם, דבר שאורך לפעמים מספר דורות. לעומת זאת, דווקא העם היהודי שמוגדר ככזה שיש לו מוצא אתני משותף – בניהם של אברהם יצחק ויעקב – מקבל אליו כל אדם בטקס מוגדר וחד-פעמי שבמרכזו עומדת קבלת האמונה היהודית והתחייבות עקרונית לקבלת הנורמות היהודיות: מצוות התורה.
מה פשר השוני? ניתן לשאול זאת באופן אחר: במידה ויהיו גֵרים רבים כל כך, עד שהם יהפכו לרוב העם היהודי, האם זה יהיה עדיין אותו עם? הלא הגֵר איננו עובר תהליך של היטמעות בעם היהודי אלא מצטרף אליו בטקס חד-פעמי. מה אם כן מגדיר את העם היהודי כ"עם"?
התשובה לכך, היא שאכן, המוצא האתני איננו הפרט העיקרי שבו תלויה הגדרתו של העם היהודי. היהדות איננה גזע. היהדות היא רעיון, מֶסֶר, או יותר מדויק: כריתת ברית בין אדם לאלוהים. אי-שם בהיסטוריה, לפני למעלה משלושת אלפי שנים, עמדה קבוצת אנשים שרובה – לא כולה – היה צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, ולמרגלות הר סיני נכרתה ברית ביניהם ובין אלוהים. ברית שעיקרה הוא אחריות הדדית ושותפות מלאה בתיקון העולם.
אדם שלא נולד יהודי יכול להצטרף אל העם היהודי, במידה ויצהיר על הצטרפות לאותה ברית. הגזע ממנו הגיע איננו רלוונטי. הוא יכול להיות מכל מוצא אתני. גם לא משנה התרבות בה גדל. רק דבר אחד חשוב: האם הוא מצטרף אל הרעיון היהודי? האם הוא מוכן לקבל את תפיסת העולם היהודית ואת השלכותיה הנורמטיביות? האם הוא מוכן להירתם לתפקיד, להיות שותף לאלוהים בתיקון העולם? האם הוא מקבל ומקיים את מצוות התורה הבאות בעקבות כך?
הרעון כאילו ייתכן "גיור" שאיננו כולל את קבלת האמונה היהודית והמצוות הנגזרות ממנה, הוא רעיון הסותר את עצמו. אם העם היהודי מוגדר ככל העמים באמצעות מוצא אתני, שפה, תרבות משותפת ואיזור גיאוגרפי – לא תיתכן אפשרות להצטרף אליו בטקס חד-פעמי; ואם העם היהודי מוגדר, בשונה מכל העמים, על ידי כריתת הברית, הרעיון היהודי והתפקיד ההיסטורי – ניתן להצטרף אליו בטקס חד-פעמי, אך כזה הכולל את הכניסה אל הברית, הצטרפות לרעיון וקבלת התפקיד. דרך המנסה "להרוויח" מכאן ומכאן, איננה תקפה לא רק מבחינה דתית, אלא גם מבחינה לוגית.

חזרה לעמודי פרשת השבוע

30/11/2020

הכנסת ספר תורה

הכנסת ספר תורה

הכנסת ספר תורה ראשונה ברחבת הכותל המערבי בצל הקורונה, בחלוקה למתחמים (קפסולות) בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

17/11/2020

ראש חודש כסלו תשפ"א ברחבת הכותל המערבי

ראש חודש כסלו תשפ"א ברחבת הכותל המערבי

כאלפיים מתפללות ומתפללים הגיעו הבוקר (ג) לתפילת ראש חודש מרגשת לכבוד חודש כסלו ברחבת הכותל המערבי.

16/11/2020

הצנחנים חזרו לכותל

הצנחנים חזרו לכותל

לראשונה מאז פרוץ משבר הקורונה הגיעו כ- 300 צנחנים מגדוד 101 עם סיום מסע סוף אימון מרגש ברחבת הכותל, גם הם בחלוקה לקפסולות בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

08/11/2020

שידור חי לרגל חג הסיגד מהכותל המערבי

שידור חי לרגל חג הסיגד מהכותל המערבי

לראשונה בישראל: תלמידי מערכת החינוך השתתפו במשדר מיוחד מהכותל המערבי לציון חג הסיגד יחד עם מנהיגי העדה האתיופית וקהילת ביתא ישראל.