מאת: הרב שמואל רבינוביץ

החלטות ודמעות לקראת שנה חדשה

הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
עשרה ימים לאחר תחילת השנה חל 'יום כיפור'. מהותו של יום זה היא כשמו: יום שבו אלוקים מכפר לבני האדם על מעשיהם. "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני ה' תטהרו" (ויקרא טז, ל). יום מיוחד זה נקבע בתודעת העם היהודי כיום הקדוש ביותר בשנה, כזה שגם אנשים שבחיי היום-יום יהדותם אינה ניכרת, באים בו לבית הכנסת ומשתתפים בתפילות המיוחדות ליום זה.

בלוח השנה העברי, יום כיפור איננו היום הראשון בשנה. הוא היום העשירי בחודש תשרי, בעוד היום הראשון בחודש זה הוא 'ראש השנה'. הימים שבין ראש השנה ליום כיפור מכונים 'עשרת ימי תשובה'. בימים אלו אנו מוזמנים לערוך חשבון נפש על השנה החולפת ולהרהר בתוכניותינו לקראת השנה הבאה. כולנו רוצים שבשנה הבאה נהיה טובים יותר ונזכה לחיות חיים נכונים יותר. רצון זה עשוי להתממש אם נקדיש את מחשבותינו בימים אלו לנושא זה ונקבל החלטות טובות לקראת השנה החדשה.

למעשה, חכמי ישראל תיארו את הימים הללו כהזדמנות מיוחדת וכפולת-פנים. היבט אחד של הימים הללו שבין ראש השנה ליום כיפור ניתן להגדיר כ"אפשרות ערעור". בראש השנה שהוא יום הדין לכל בני האדם, נקבע לכל אחד ואחת גזר-דין לקראת השנה הבאה. בעשרת הימים שמראש השנה ועד יום כיפור ניתנת לנו ההזדמנות להחליט על שינויים שאנו מעוניינים לערות בחיינו ובעקבות כך עשוי להשתנות גזר-הדין לטובה ביום כיפור. חשבון הנפש משפיע לא רק על המעשים שלנו אלא גם על מה שאלוקים מעניק לנו.

היבט נוסף של ימים אלו בא לידי ביטוי בדבריו האלמותיים של הנביא ישעיהו:

"דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב."

"יעזוב רשע דרכו, ואיש אוון – מחשבותיו; וישוב אל ה' וירחמהו, ואל א-לוהינו כי ירבה לסלוח."

(ישעיהו נה, ו-ז)

פסוקים אלו מרמזים על זמנים מסוימים שבהם אלוקים קרוב יותר לבני האדם, ימים שבהם אלוקים "נמצא" יותר. מתי הם ימים אלו? על כך השיבו בתלמוד הבבלי: "אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים." (מסכת ראש השנה דף יח). אם כן, עשרת ימי תשובה אינם רק "אפשרות ערעור" אלא הם ימים שנועדו באופן מהותי לקירבת ה'. השיא של ימים אלו הוא ביום כיפור, שבו אלוקים מזמין אותנו להתכפר, להתחטא לפניו ולצאת אל השנה החדשה כשאנו נקיים מחטאים.

לקראת סיומו של יום כיפור, מגיעה תחושת הטהרה לעומק שאין דומה לו. התפילה האחרונה ביום כיפור היא "תפילת נעילה" ובה אנו מתחננים: "פתח לנו שער, בעת נעילת שער, כי פנה יום!" זוהי, כביכול, ההזדמנות האחרונה "לנצל" את יום כיפור ולצאת מטוהרים אל השנה החדשה.

במהלך תפילת נעילה אנו אומרים את הקטע הבא מתוך פיוט ה'סליחות':

"יהי רצון מלפניך שומע כל בכיות

שתשים דמעותינו בנאדך להיות

ותצילנו מכל גזרות אכזריות

כי לך לבד עינינו תלויות"

קטע תחנונים זה מבוסס על דברי התלמוד: "מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, ואף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו" (מסכת בבא מציעא דף נט). לדמעות יש כוח שאין למילים. דמעות נחצבות ממעמקי הלב, מאותה נקודת אמת שמכוסה בכיסויים רבים כל כך. מילים אפשר לומר גם כשלא מתכוונים אליהם, מתוך הרגל או בחוסר שימת לב. דמעות אינן זולגות בחוסר שימת לב, ולכן אלוקים הוא "שומע כל בכיות".

יחד עם כל בניו ובנותיו של העם היהודי, ועם האנושות כולה, אנו מבקשים בדמעות מעומק הלב: שתהיה השנה החדשה שנה של בריאות, שמחה ושלווה – "כי לך לבד עינינו תלויות"!

זמני כניסת צום יום כיפור 

חזרה לעמודי פרשת השבוע

21/10/2020

איש הכותל

איש הכותל

לזכרו של עובד הכותל יהושע רחמים (רחמימי) ז"ל

21/10/2020

יום פטירת הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל

יום פטירת הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל

מעמד הסליחות המרכזי האחרון בנוכחות הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, שהיום הוא יום פטירתו.
צילום: אנשיל בעק.

20/10/2020

עצרת תפילה וזעקה

עצרת תפילה וזעקה

הרבנות הראשית לישראל בעצרת תפילה וזעקה לרגל המצב הבריאותי המורכב בצל הקורונה ובהתאם להנחיות,
בהשתתפות הגאון  רבי שלום כהן, רבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמר חברי מועצת חכמי התורה, חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, שר הפנים הרב אריה דרעי וראש עיריית ירושלים מר משה לאון, ביום פטירת הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.


צילום: אריה לייב אברמס.

20/10/2020

נחשף רימון יד, בחפירה מתחת ללובי של אתרי מנהרות הכותל המערבי

נחשף רימון יד, בחפירה מתחת ללובי של אתרי מנהרות הכותל המערבי

בחפירות המתקיימות בשיתוף הקרן למורשת הכותל המערבי ורשות העתיקות לקראת הכשרת אתר חדש ומרתק במנהרות הכותל המערבי,
נחשף היום רימון יד בשרידים של בור ספיגה מתקופת המנדט הבריטי.
חבלני משטרת ישראל הגיעו למקום וטיפלו ברימון.