מאת: הרב שמואל רבינוביץ

ענווה כתנאי לתורה

בהר בחוקותי – תש"פ
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
המצווה העומדת במרכזן של פרשיות השבוע 'בהר-בחוקותי' היא מצוות השמיטה. בכל שנה שביעית, נדרשים החקלאים בארץ ישראל להשבית את שדותיהם ולהפקיר את היבול לטובת החברה כולה – יהודים ושאינם יהודים – ואף לטובת בעלי החיים:

"כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם – ושבתה הארץ שבת לה'... ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לה'... שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה: לך ולעבדך ולאמתך, ולשכירך ולתושבך הגרים עימך, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול"
(ויקרא כה, ב-ז)

באופן חריג למדי, הפרשה פותחת בציון המקום שבו נאמרה מצווה זו: הר סיני. המדרש, ובעקבותיו פרשני המקרא, שאל שאלה מתבקשת: "מה עניין שמיטה אצל הר סיני? והלוא כל המצוות נאמרו מסיני!" – מצווה זו איננה שונה משאר המצוות, שנאמרו אף הן למשה בהר סיני. מדוע, אם כן, דווקא במצווה זו הודגש המקום שבו היא ניתנה?

תשובות רבות ניתנו לשאלה זו, ואנו נבקש לפנות למדרש אחר המתאר מריבה בין... הרים!

כך מספר המדרש:

"כיון שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, בא כרמל... ותבור... זה אומר: 'עלי נאה שתשרה שכינה', וזה אומר: 'עלי נאה שתשרה שכינה'. אמר הקדוש ברוך הוא: כבר נפסלתם לפניי בגבהות שיש בכם, כולכם פסולים לפניי... אין רצוני אלא בסיני שהוא שפל מכולכם!"

(מדרש תהילים פרק סח, טו)

מדרש זה איננו מתכוון לספר סיפורים דימיוניים על הרים שמתקוטטים ביניהם, אלא להביע מסר חינוכי: התורה אינה יכולה להינתן על מצע של גאווה, אלא דווקא במקום המבטא ענווה. הענווה והצניעות הם תנאים הכרחיים לקיומם של חיים יהודיים על פי התורה.

כך גם אנו מוצאים את תיאורו של משה רבינו בתורה. משה הוא האדם היחיד שמכונה "רבינו". זאת מפני שהוא העביר לעם ישראל את התורה מא-לוקים ולימד את חוקי המצוות. אין לנו ספק כי מעלותיו של משה רבינו היו גבוהות ביותר, עד שהוא מכונה "אב לכל הנביאים". אך כאשר התורה מתארת את תכונותיו של משה, היא מתמקדת על תכונה אחת בלבד: "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה"! מדוע דווקא תכונה זו מתוארת? מפני שהיא התכונה שאיפשרה לו להיות "רבינו" ולמסור את התורה לעם ישראל.

תובנה זו תסביר לנו את פשר ההדגשה של הר סיני במצוות השמיטה. החקלאי נדרש בשנת השמיטה להשבית את שדותיו, וזוהי דרישה קשה במיוחד בגלל הדאגה הכלכלית, הקשר הרגשי לאדמה, הנזקים הנלווים שדרישה זו עלולה לגרום. אך הוא נדרש למעשה קשה אף יותר: להפקיר את היבול ולאפשר לכל אדם ליטול ממנו. האדם נדרש לוותר על תחושת הבעלות, על הרגשות של העדפת האני על פני הזולת, ולהעניק זכות שווה ביבול לכל אדם, ואף לחיה ולבהמה.

דרישה זו חייבת רקע נפשי מתאים, והרקע הוא: ענווה. אין אפשרות לעמוד בקיומה של מצוות השמיטה אם ניגשים אליה בתחושה של "מגיע לי" או מתוך התנשאות על הזולת. מידת הענווה המסומלת בהר סיני היא תנאי הכרחי לקיום מצוות השמיטה.

 

חזרה לעמודי פרשת השבוע

21/05/2020

משדר מיוחד לרבבות תלמידים בבתי הספר מהכותל המערבי לרגל יום ירושלים

משדר מיוחד לרבבות תלמידים בבתי הספר מהכותל המערבי לרגל יום ירושלים

לראשונה משרד החינוך והקרן למורשת הכותל המערבי קיימו משדר מיוחד לרגל יום ירושלים, ששודר לכל תלמידי בתי הספר היסודיים בישראל.

20/05/2020

תפילה בכותל המערבי בחג שבועות ושבת

תפילה בכותל המערבי בחג שבועות ושבת

עשרות אלפים של מתפללים פקדו את הכותל המערבי מאז נפתח לקהל במגבלות של משרד הבריאות. ככלל, הכניסה לרחבת הכותל המערבי בחג השבועות ובשבת הסמוכה לו הינה, כבכל יום, על בסיס מקום פנוי ובהתאם להנחיות משרד הבריאות שפורסמו בציבור.

19/05/2020

משדר מיוחד יום ירושלים ותפילה חגיגית ברחבת הכותל המערבי

משדר מיוחד יום ירושלים ותפילה חגיגית ברחבת הכותל המערבי

בעקבות מגבלות ההתכנסות בו זמנית ברחבת הכותל המערבי, המשדר מועבר בשידור חי בכלי התקשורת, בחדרי זום ייחודיים ובאמצעי המדיה החברתית ואף יהיה מונגש לכבדי שמיעה בשפת הסימנים.

19/05/2020

תגלית חדשה: מערכת תת קרקעית חצובה בסלע מימי בית שני

תגלית חדשה: מערכת תת קרקעית חצובה בסלע מימי בית שני

לרגל יום ירושלים, רשות העתיקות והקרן למורשת הכותל המערבי מציגות היום תגליות ארכיאולוגיות חדשות ומרשימות שנחשפו מתחת ללובי אתרי מנהרות הכותל * ארכיאולוגים: "זו הפעם הראשונה שנחשפת מערכת כזו בסמוך לכותל".