דבר תורה

בהעלותך – תשע"ח

מנוס לחופש – פרשת בהעלותך
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

במרכזה של פרשת השבוע 'בהעלותך', מופיעים שני פסוקים המתארים את נסיעת 'ארון הברית' – הארון שבו היו מונחים שני 'לוחות הברית' שניתנו בסיני, ועליהם חקוקים 'עשרת הדברות' - לפני עם ישראל במדבר. ארון הברית מתואר בפסוקים אלו באופן המוכר לנו מספרים אחרים בתנ"ך, כנוכחות אלוהית המגינה על העם מפני אויביו:
"ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה: 'קומה ה' ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך'; ובנוחו יאמר: 'שובה ה' רבבות אלפי ישראל'."
(במדבר י, לה-לו)

 

בפסוקים אלו קיימת תופעה ייחודית: בספר התורה, וגם בחומשים המודפסים, כתובים פסוקים אלו בין סימנים המקיפים את הפסוקים לפניהם ולאחריהם. מה משמעותם של סימנים אלו? בתלמוד דנו חכמים בשאלה זו, ואחת הדעות המופיעות שם טוענת כי סימונים אלו באו ללמד שפסוקים אלו אינם כתובים במקומם המקורי. על פי סדר המאורעות, אמורים היו פסוקים אלו להופיע במקום אחר, אך מסיבה כלשהי נעקרו – בשעת כתיבת התורה - ממקומם הטבעי והושתלו כאן:
"ולמה כתבה – משה רבינו - כאן? כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. מה היא הפורענות השנייה? 'ויהי העם כמתאוננים'; ופורענות ראשונה – 'ויסעו מהר ה' '."
(תלמוד בבלי, מסכת שבת דף קטז)
על פי דעה זו, נכתבו כאן פסוקים אלו המביעים ביטחון ואמונה באלוהים המגן על עמו מפני אויביו, כדי לשבור רצף של מאורעות שליליים המתוארים בתורה. ומה הם אותם מאורעות? מאורע שלילי מובהק אכן מופיע מיד לאחר הפסוקים הללו, שם מתוארת תלונת העם על הקושי של ההליכה במדבר, ולאחריה תלונה נוספת המביעה באופן אבסורדי למדי געגועים לתקופת העבדות במצרים.
אך מהו המאורע השלילי הראשון? תשובת חכמי התלמוד היא קצרה: "ויסעו מהר ה' ". הנסיעה מהר סיני, הר ה', שבו חווה העם את ההתגלות הפומבית של 'מעמד הר סיני' ולמרגלותיו חנה במשך שנה תמימה, מקבלת בתלמוד פרשנות שלילית ומכונה "פורענות".
אין ספק שהנסיעה מהר סיני כשלעצמה, לא הייתה מאורע שלילי, זאת משני טעמים: ראשית, הנסיעה הייתה בצו אלוהי; ושנית, הלא נסיעה זו הייתה יציאה למסע שסופו בהגעה ל"ארץ כנען", הלא היא הארץ המובטחת והמיוחלת, ארץ ישראל. מדוע, אם כן, היא נחשבת לאירוע שלילי?
הפרשנים שעסקו בשאלה זו, ציטטו מדרש שמקורו אינו בידינו, ולפיו הסיבה שנסיעת העם מהר סיני נחשבת לאירוע שלילי, היא מפני "שנסעו מהר סיני בשמחה, כתינוק הבורח מבית הספר, אמרו: שמא ירבה וייתן לנו מצוות". הנסיעה עצמה הייתה חיובית ורצויה, אך האווירה ששררה בעם בשעת עזיבתו של הר סיני, הייתה דומה לאווירה בכיתת ילדים המסיימים שנת לימודים ויוצאים לחופש.
על ילדים אין לבוא בטענות, השמחה בבוא החופש מובנת וטבעית; אך מאנשים בוגרים מצופה להכיר בחשיבותה של המחויבות הערכית, ולראות רגעים של חופשה כהפוגה המיועדת לצבירת כוחות לשם מטרה נעלה. החופש איננו מטרה לעצמו. הוא צורך אנושי שיש למלא אותו, אך לא כילד העוזב את בית הספר בסוף שנת הלימודים ומנסה להדחיק ולשכוח את מה שרכש בשנה זו.
כפי שאנו קוראים בהמשך הפרשה, לא לחינם נמשל העם ל'תינוק'. אכן, היה זה שלב די ראשוני בהתפתחות הרוחנית של העם. רק לפני כשנה הם יצאו ממצרים, סבל העבדות וההשפלה עדיין טרי בזיכרון, והנה, עם הקושי הראשון הם מבקשים לשוב למצרים. על פי דברי המדרש, הנסיעה מהר סיני הייתה ספוגה ברצון – שהוא כאמור, די טבעי בשלב של טרום-בגרות – להשתחרר, לפרוק עול ולברוח ממחויבות.
מחויבות איננה עול מכביד. להיפך. היא זו שמעניקה משמעות לאדם; דווקא מתוך מחויבות אדם מוצא את החירות הפנימית המכוונת אותו למימוש וליצירה חיובית. וכדברי המשורר בן המאה ה-11, רבי יהודה הלוי: "עבד ה' – הוא לבדו חופשי".

חזרה לעמודי פרשת השבוע

29/12/2019

הדלקת נרות חנוכה

הדלקת נרות חנוכה תש"פ

כמידי שנה יודלקו מידי ערב נרות החנוכה ברחבת הכותל המערבי, האתר הסמוך ביותר למקום נס פח השמן. הנרות יודלקו בחנוכיה מפוארת

11/12/2019

אאורל ומרים מיכאלסקו מגשים חלום ומגיע לתפילה בכותל המערבי

אאורל ומרים מיכאלסקו מגשים חלום ומגיע לתפילה בכותל המערבי

50 שנות נישואין וחלום אחד להגיע לכותל.
בעזרת עזר מציון והקרן למורשת הכותל החלום הפך למציאות למרות הנסיעה הארוכה מהצפון ומצבם הבריאותי המורכב.
יחד איתם הזלנו לא מעט דמעות של התרגשות.

08/12/2019

ביקור נשיא גואטמלה הנבחר בכותל המערבי

ביקור נשיא גואטמלה הנבחר בכותל המערבי

נשיא גואטמלה הנבחר אלחנדרו גיאמטי, הגיע הבוקר (א) לביקור בכותל המערבי ערב כניסתו לתפקיד נשיא גואטמלה.

03/12/2019

מפגש זיכרון בין הצנחנים ששחררו את הכותל למשפחות הנופלים

מפגש זיכרון בין הצנחנים ששחררו את הכותל למשפחות הנופלים

100 צנחנים ובני משפחותיהם במפגש זיכרון בין הלוחמים ששיחררו את הכותל המערבי ותלו עליו את דגל ישראל.