מאת: הרב שמואל רבינוביץ

פרשת בראשית – תש"פ

אמת שמושלכת ארצה – פרשת בראשית

הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בשבת הראשונה שלאחר חג הסוכות, אנו פותחים שוב את המעגל השנתי של 'קריאת התורה'. בכל שבת מתכנסים בבית הכנסת לתפילה ולקריאת התורה, כאשר בכל שנה אנו קוראים את חמשת חומשי התורה. הפרשה הראשונה בתורה, אותה נקרא השבת, היא פרשת 'בראשית'. כשמה כן היא, פרשה העוסקת בסיפורי הראשית של העולם ושל האנושות.

הראשית של הראשית היא כמובן בפרק הראשון של הפרשה הראשונה: "בראשית ברא א-לוהים את השמים ואת הארץ". שבעה ימים של ראשית, שבהם נברא הכל, כאשר כל שלב בבריאה מסתיים באמירה: "וירא א-לוהים כי טוב".

ביום השישי נברא האדם:

"ויאמר א-לוהים: 'נעשה אדם בצלמנו כדמותינו...'; ויברא א-לוהים את האדם בצלמו, בצלם א-לוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם"

(בראשית א, כו-כז)

המילים "נעשה אדם בצלמנו כדמותינו" כתובות בלשון רבים. עם מי שוחח א-לוהים כאשר רצה לברוא את האדם? אכן, במדרש מסופר על הכותב הראשון של התורה, הלוא הוא משה רבינו, שתהה לפשר העניין:

"בשעה שהיה משה כותב את התורה היה כותב מעשה כל יום ויום, כיון שהגיע לפסוק הזה שנאמר 'ויאמר א-לוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו', אמר לפניו: רבון העולם מה אתה נותן פתחון פה למינים?"

(בראשית רבה ח, ח)

פתרונות רבים ניתנו לחידה זו. המאלף שבהם נאמר על ידי חכמי המדרש:

"בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת חבורות חבורות, מהם אומרים: 'אל ייברא', ומהם אומרים: 'ייברא'. חסד אומר: 'ייברא, מפני שהוא גומל חסדים'; אמת אומרת: 'אל ייברא מפני שכולו שקרים'; צדק אומר: 'ייברא מפני שהוא עושה צדקות'; ושלום אומר: 'אל ייברא מפני שכולו קטטה'. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל את האמת והשליכה לארץ! אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: 'ריבון העולמים! מה אתה מבזה תכסיס שלך?'. אמר הקדוש ברוך הוא: 'תעלה אמת מן הארץ'."

(בראשית רבה ח, ה)

במדרש מופלא זה מתוארת התייעצות של א-לוהים עם המלאכים, האם כדאי לברוא את האדם או לא. באמצעות תיאור זה ביקשו חכמים להעמיד את הקורא על המורכבות של האדם: מצד אחד, האדם גומל חסדים ועושה צדקות; אך מצד שני כולו שקרים וכולו קטטה. האנושות הצליחה להגיע לפסגות מפעימות של מוסריות והטבה, אך גם ירדה לתהומות של שפל מוסרי ומעשים מתועבים. זוהי אותה אנושות, שבה צדדים יפים וצדדים מכוערים. האם בריאת האדם היא עסק מוצלח? האם החופש שניתן לאדם לבחור בטוב וברע איננו סיכון גדול מדי?

כיצד א-לוהים מתמודד עם הדילמה? הוא משליך את האמת ארצה, וכאשר המלאכים מזדעקים על כבודה של האמת, מרגיע אותם א-לוהים: אל דאגה, תעלה האמת מן הארץ.

גדול חכמי תורת הסוד היהודית, האר"י ז"ל (רבי יצחק לוריא, 1534–1572), הסביר את השלכת האמת ואת עלייתה מן הארץ. לדבריו, האמת הטהורה אכן מתנגדת לבריאת האדם. אך כאשר האמת מושלכת ארצה, היא מתפרקת ומתפזרת לרסיסים רבים – 'ניצוצות' בשפת הסמלים של הקבלה – אין אדם שאין בו ניצוץ של אמת. תפקידו של האדם הוא לאסוף את ניצוצות האמת הללו ולחבר אותם, עד לעלייתה של האמת השלמה – מן הארץ.

תפיסה זו היא זהירה. אין בה האדרה של האדם שעלולה להביא לעוול מוסרי ואף ליצירת שיטה אנטי-מוסרית; אך אין בה גם השפלה של האדם וראייתו כמי שכולו שקרים וכמי שאיננו ראוי להערכה. אכן, האדם הוא יצור מורכב. קיימת בו נטייה לשקר, אך גם ניצוץ של אמת שאיננו כבה לעולם. אי אפשר לבטל אף אדם; קולו של כל אחד ואחת ראוי להישמע. האמת הושלכה ארצה, והיא ממתינה לנו שנתכופף אליה ונאסוף אותה בכבוד, שנלקט אותה מבין קולות האנשים, מבין שאלות הילדים, מבין תשובות ההורים. היא נמצאת שם, האמת, ואנו ניגשים אל האדם, אל כל אדם, הנושא אותה ביראת כבוד.

ביראת כבוד, אך בזהירות. כי אף אדם איננו מייצג את האמת המוחלטת, השלמה. תמיד יהיה אדם אחר, ואין זה משנה מה מעמדו, מוצאו או משלח ידו, שיישא בליבו ניצוץ נוסף של האמת, שונה מעט מזה שאנו מכירים. לעולם יהיה גוון נוסף של אמת שמעניק ממד חדש לתמונה הרחבה של המציאות. ענווה – זוהי המידה הראשונה שעלינו לאמץ. עוד קודם שנברא האדם, זה היה ברור: ללא ענווה, האמת תישאר מושלכת ארצה, עזובה ונטושה. רק אם נלמד להשפיל מבט ולבקש אחריה – נמצא עוד ועוד פיסות של אמת בלבבות שלנו ושל הזולת.

 

חזרה לעמודי פרשת השבוע

21/10/2020

איש הכותל

איש הכותל

לזכרו של עובד הכותל יהושע רחמים (רחמימי) ז"ל

21/10/2020

יום פטירת הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל

יום פטירת הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל

מעמד הסליחות המרכזי האחרון בנוכחות הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, שהיום הוא יום פטירתו.
צילום: אנשיל בעק.

20/10/2020

עצרת תפילה וזעקה

עצרת תפילה וזעקה

הרבנות הראשית לישראל בעצרת תפילה וזעקה לרגל המצב הבריאותי המורכב בצל הקורונה ובהתאם להנחיות,
בהשתתפות הגאון  רבי שלום כהן, רבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמר חברי מועצת חכמי התורה, חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, שר הפנים הרב אריה דרעי וראש עיריית ירושלים מר משה לאון, ביום פטירת הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.


צילום: אריה לייב אברמס.

20/10/2020

נחשף רימון יד, בחפירה מתחת ללובי של אתרי מנהרות הכותל המערבי

נחשף רימון יד, בחפירה מתחת ללובי של אתרי מנהרות הכותל המערבי

בחפירות המתקיימות בשיתוף הקרן למורשת הכותל המערבי ורשות העתיקות לקראת הכשרת אתר חדש ומרתק במנהרות הכותל המערבי,
נחשף היום רימון יד בשרידים של בור ספיגה מתקופת המנדט הבריטי.
חבלני משטרת ישראל הגיעו למקום וטיפלו ברימון.