מאת: הרב שמואל רבינוביץ

אמיץ, שמרן או שורד?

תולדות – תשפ"א

הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בשבוע שעבר נפרדנו מדמותו המסעירה של אברהם אבינו, לאחר שלוש פרשיות שתיארו את מהלך חייו. בשבוע הבא נצא למסע חייו הפתלתל של יעקב, הנכד, מסע שנצעד בו במשך שש פרשיות. והשבוע נקרא את הפרשה הבודדת המתארת את חייו של האב השני, האמצעי, של העם היהודי: יצחק אבינו.

 

הפערים בין הצגת הדמות של יצחק בתורה להצגת הדמויות של אברהם ויעקב אינם מסתכמים ררק בכמות הטקסט המוקדשת לכל אחד מהם. ישנו שוני מובחן ובולט בין אברהם ויעקב ליצחק.

אברהם היה האב המייסד, הדמות שמסעירה את הרעיון האנושי, כמעט 4000 שנה לאחר חייו. אברהם הוא האיש שעזב הכל כדי להתמסר לקריאה הא-לוקית "לך לך!". אברהם הוא מי שנלחם בחירוף נפש כדי להציל את קרוב משפחתו שבגד בו; שהכניס לאוהלו אורחים ברגעים קשים; שהתפלל להצלת אנשי סדום ועמורה הרשעים; שהיה מוכן ללכת כנגד ההיגיון ולציית לא-לוקים בהוראה האבסורדית של 'עקידת יצחק'. אברהם הוא מי שא-לוקים העיד עליו כאדם שהבין שדרך ה' היא "לעשות צדקה ומשפט", ולכן כרת איתו ברית נצחית "להיות לך לא-לוקים ולזרעך אחריך".

חייו הסוערים של האב השלישי, יעקב, שבהם נדד מארץ לארץ בחוסר מנוחה והתמודדותו עם הסביבה הקרובה שהפכה לאוייב: עשיו אחיו ולבן חמיו – הפכו השראה למיליוני יהודים בדורות של גלות. יעקב הוא מי שבנה את המסד של העם היהודי. שנים־עשר בניו הקימו שנים־עשר שבטים שמהם היה העם היהודי מורכב במאות שנות התבססותו בארץ ישראל.

ויצחק? פרשת השבוע מספרת לנו על חייו. הסיפור העיקרי שמסופר על יצחק – מלבד הולדת שני בניו והברכות שהעניק להם בזקנותו – הוא על חפירת בארות בנגב, חבל הארץ הדרומי והמדברי בארץ ישראל:

"וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמום פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו."

(בראשית כו, יח)

נשים לב להדגשה המבליטה את יצחק כממשיך של אביו. הוא חופר את אותם בארות וקורא להם באותם שמות. יצחק הוא הממשיך של אברהם. יצחק משמר את השגיו של אברהם. הוא לא פורץ דרך, לא נודד מארץ לארץ – כל חייו שהה בארץ ישראל, לא חווה טלטולים ושמר על משפחתו הקטנה ככל יכולתו.

מדוע יצחק זכה להיחשב בין האבות? האבות אינם דמויות אקראיות. הם אלו שהניחו את היסודות של העם היהודי לדורותיו. מה מלמד אותנו יצחק אבינו?

התשובה היא שדווקא משום כך יצחק הוא אבינו. אברהם לימד אותנו לפרוץ דרך, למרוד במוסכמות, לצאת לדרך שסופה לא ידוע; יעקב לימד אותנו לשרוד במצבים קשים וכיצד נוכל לנדוד בין אויבים; יצחק לימד אותנו כיצד נוכל לשמר את העבר ולהנחיל אותו לעתיד. העם היהודי למד שאין סתירה בין אברהם, יצחק ויעקב. אנו פורצי דרך ושמרנים כאחד, מובילים ושורדים גם יחד.

העם היהודי אימץ את אופיים של אברהם ושל יעקב, וגם את אופיו השמרן של יצחק, אופי שבזכותו נשמרה מסורת ישראל במשך דורות רבים.

כל אדם, בכל סיטואציה שהוא נמצא, יכול ללמוד משלושת האבות של העם היהודי. לעיתים אברהם ישמש לנו מודל של פורץ דרך ואמיץ; לעיתים נעמיד מול עינינו את יצחק, השמרן והזהיר; ואולי יקרה גם שנלמד מיעקב כיצד לשרוד. יצחק אבינו מלמד אותו ששימור העבר וצעידה בעקבותיו, חשוב לא פחות מפריצת הדרך האמיצה.

 

חזרה לעמודי פרשת השבוע

02/12/2020

chanuka

הדלקת נרות חנוכה תשפ"א (2020)

כמידי שנה, גם השנה יודלקו הנרות מידי ערב בחג החנוכה ברחבת הכותל המערבי, האתר הסמוך ביותר למקום נס פח השמן.

30/11/2020

הכנסת ספר תורה

הכנסת ספר תורה

הכנסת ספר תורה ראשונה ברחבת הכותל המערבי בצל הקורונה, בחלוקה למתחמים (קפסולות) בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

17/11/2020

ראש חודש כסלו תשפ"א ברחבת הכותל המערבי

ראש חודש כסלו תשפ"א ברחבת הכותל המערבי

כאלפיים מתפללות ומתפללים הגיעו הבוקר (ג) לתפילת ראש חודש מרגשת לכבוד חודש כסלו ברחבת הכותל המערבי.

16/11/2020

הצנחנים חזרו לכותל

הצנחנים חזרו לכותל

לראשונה מאז פרוץ משבר הקורונה הגיעו כ- 300 צנחנים מגדוד 101 עם סיום מסע סוף אימון מרגש ברחבת הכותל, גם הם בחלוקה לקפסולות בהתאם להנחיות משרד הבריאות.