דבר תורה

נשא – תשע"ח

שותפות מלאה
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
 
בפרשת השבוע 'נשא' אנו קוראים על היום החגיגי שבו הוקם המשכן – המקדש הזמני שליווה את עם ישראל בנדודיו במדבר ועד הקמת המקדש הקבוע בירושלים - לאחר שהוא והכלים המוצבים בו נבנו מנדבת לבו של העם. ביום הקמת המשכן, הביאו שנים עשר נשיאי השבטים קרבנות ותרומות מיוחדות, שבהם חנכו את המשכן, ולאחר מכן נכנס משה רבינו אל המשכן.
בשלב זה מופיע פסוק שאיננו עוסק באותו יום בלבד, אלא מתאר את האופן שבו זכה משה מדי פעם להתגלות אלוהית שבה שמע ציוויים אלוהיים, שנכתבו לאחר מכן בתורה ומוכרים לנו כ"מצוות":
"ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מִדַּבֵּר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות, מבין שני הכרובים, וידבר אליו."
(במדבר ז, פט)

כדי להבין תיאור זה, עלינו להיזכר במה שהיה מונח ב"קודש הקודשים" – החלק הפנימי והמקודש ביותר במשכן. במרכזו של "קודש הקודשים" היה מונח ארון, שנקרא "ארון העדות" מפני שבתוכו היו מונחים שני לוחות העדות, אותם קיבל משה מידו של אלוהים בהר סיני. המכסה של הארון מכונה "כפורת" ומעליו היו שני "כרובים" – דמויות של נער ונערה שפניהם מכוונים זה כלפי זה, ולהם כנפיים הסוככים על הכפורת.
מה מסמלים הכרובים? תיאור מופלא המופיע בתלמוד מלמד אותנו את פשרם המפתיע של הכרובים:
"בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, גוללים להם את הפרוכת (שבפתח "קודש הקודשים") ומראים להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה, ואומרים לה: ראו חיבתכם לפני המקום (- אלוהים) כחיבת זכר ונקבה."
(תלמוד בבלי, מסכת יומא דף נד)
על פי המתואר בתלמוד, שני הכרובים מסמלים את היחס המיוחד שבין אלוהים לעם ישראל, יחס של אהבה, קשר וחיבור עמוק, המודגם באמצעות דמויות של אוהבים צעירים.
עתה נשוב אל הפסוק שבו פתחנו. משה חווה גילוי אלוהי שבו הוא שומע את המצווות. מהיכן יוצא הקול שמשה שומע? "מבין שני הכרובים". מתוך האהבה שבין אלוהים ועם ישראל, יוצאת תורה לעולם. לאהבה יש תוצאות, והילד שנולד הוא – התורה.
המשמעות של תפיסה זו, היא, שבניגוד לדתות אחרות הרואות בדת מעין "הנחתה" אלוהית על האדם, היהדות איננה סבורה כך. התורה באה ממקור אלוהי, אך היא יצירה משותפת של אלוהים ואדם. במשך דורות רבים, הגו יהודים בתורה, ומתוך מוכנות לציות מלא חידשו בה חידושים, הפרו את היצירה, ויצרו עולם הגותי ומעשי עצום המכונה בפינו "ארון הספרים היהודי". התורה איננה מסתיימת בצו האלוהי, היא ממשיכה להיכתב באמצעות ההיגיון והמצפון האנושיים.
צורת הלימוד בכל בית מדרש יהודי, היא כזו: טרם החל הלימוד ברור לכל הלומדים כי ערך הציות לתורה גובר על הכל, ואין לנו יכולת, וגם לא רצון, לבטל אפילו אות אחת מן התורה. אך כאשר הלימוד מתקיים, היחס משתנה, אנשים שואלים שאלות ודורשים תשובות. רק מתוך כך נשארה התורה רלוונטית כל כך במשך דורות רבים ותרבויות כה שונות.
יכול אדם לבקר בבית המדרש ולשאול את הלומדים: מניין לכם התעוזה, ואולי אף החוצפה, להקשות על דבר אלוהים? מהו המקור שעליו סומך הלומד כאשר הוא שואל שאלה? – אלו שאלות שאינן נשאלות בדרך כלל, מפני שלכל יהודי ברור שאלוהים מצפה לשאלות שלו. מחויבות מלאה לצו האלוהי אינה סותרת את השותפות המלאה של האדם בפרשנות, ביצירה מחודשת על בסיס ערכי התורה, בהתעמקות שכל כולה שואבת את כוחה מן ההיגיון האנושי.
התורה היוצאת "מבין שני הכרובים" מסמלת את התורה הנוצרת בשותפות בין אלוהים לאדם. ברית שותפות זו נכרתה ב"מעמד הר סיני" אותו ציינו בחג השבועות. קיום הברית משתקף בצורת לימוד התורה, לימוד אליו כל יהודי מוזמן.

חזרה לעמודי פרשת השבוע

26/01/2020

עבודות פיתוח ותשתיות ברחוב הפטריארכיה הארמנית

עבודות פיתוח ותשתיות ברחוב הפטריארכיה הארמנית

עיריית ירושלים, המשרד לירושלים ומורשת, משרד התיירות
והרשות לפיתוח ירושלים מבצעות באמצעות חברת מוריה
עבודות פיתוח ותשתיות

 

23/01/2020

ביקור סגן נשיא ארה"ב ברחבת הכותל המערבי

ביקור סגן נשיא ארה"ב ברחבת הכותל המערבי

סגן נשיא ארצות-הברית מר מייק פנס, ביקר לפני זמן קצר ברחבת הכותל המערבי מלווה ברעייתו, אליו הצטרף ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו ורעייתו. את פניהם קיבלו רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרה"ג שמואל רבינוביץ', מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי מרדכי (סולי) אליאב, שגריר ארה"ב בישראל מר דיויד פרידמן ורעייתו, שגריר ישראל בארה"ב מר רון דרמר וראש המל"ל מר מאיר בן שבת. סגן הנשיא פנס ציין שהביקור הקודם שלו בכותל המערבי בירושלים התקיים לפני שנתיים בדיוק (23/01/2018), והוא מאוד מתרגש, ואף ציין כי "המקום אפוף קדושה וגורם להתרוממות הנפש והרוח". מנכ"ל הקרן למורשת הכותל סיפר כי לאחרונה נחשפו ברחבת הכותל 11 נדבכים חדשים של אבני כותל שהיו מכוסות כאלפיים שנה. סגן הנשיא אמר שזה מדהים ומרשים שהצליחו לבנות מבנה כה מרשים לפני 2,000 שנה. סגן הנשיא וראש הממשלה התפללו יחד עם רב הכותל המערבי ליד אבני הכותל, ואמרו פרקי תהילים קכ"א וקכ"ב. לאחר מכן ניגשו וטמנו פתק בין אבני הכותל המערבי ונשאו תפילה אישית קצרה. סגן נשיא קיבל מזכרת חותם עליו חרוט השם "חגב" - שמו של יהודי מימי הבית הראשון בכתב עברי קדום, הכינוי מופיע בתנ"ך ונמצא על החותם בחשיפות ברחבת הכותל המערבי. סגן הנשיא וראש הממשלה חתמו בספר האורחים כי הם נושאים תפילה לשלום ירושלים.  

23/01/2020

נשיא אוקראינה בחר להגיע אל הכותל המערבי לתפילה וסיור במקום השתתפות בטקס ביד ושם

נשיא אוקראינה בחר להגיע אל הכותל המערבי לתפילה וסיור במקום השתתפות בטקס ביד ושם

כפי שפורסם המשלחת האוקראינית ובראשה הנשיא ולודימיר זלנסקי הודיעה כי היא מוותרת על המקומות בטקס ביד ושם לטובת ניצולי שואה.

22/01/2020

ביקור ראשון של נשיא צרפתי בכותל המערבי

ביקור ראשון של נשיא צרפתי בכותל המערבי

"אני מרגיש פה את הקדושה וההיסטוריה" כך אמר הערב נשיא צרפת מר עמנואל מקרון בביקורו הערב ברחבת הכותל המערבי.