מאת: הרב שמואל רבינוביץ

בחוקותי - תשע"ט

האינסטינקט היהודי – פרשת בחוקותי
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל והמקומות הקדושים

חלקה הראשון של פרשת השבוע, פרשת 'בחוקותי', מתאר כריתת ברית בין א-לוהים ועם ישראל, ברית שנכרתה בהר סיני. לדעת כמה מן הפרשנים, ברית זו נכרתה בסמוך ל'מעמד הר סיני', כפי שמתואר בספר שמות, כלומר: מיד עם קבלת התורה.

סגנונה של הברית הוא: "אם תנהגו באופן חיובי – תקבלו שכר; ואם תנהגו חלילה באופן שלילי – תקבלו עונש". וזהו השכר המובטח:

"ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה... וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד... והפריתי אתכם והרביתי אתכם... ונתתי משכני בתוככם."

(ויקרא כו, ד-יא)


תיאור אוטופי זה – שהובא כאן בחלקו – מותנה בהתנהגותו של העם: "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו" (שם, ג), או אז תזכו לכל ההבטחות המופלאות הללו: שפע כלכלי, ביטחון, ריבוי דמוגרפי ועוד.

פרשן התורה הנודע, רש"י, מסב את תשומת ליבנו לכפילות בלשון הפסוק "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו", מה ההבדל בין 'ללכת בחוק' ובין 'לשמור מצוות'? לכאורה מדובר בדברים זהים, ומדוע, אם כן, החזרה על אותו הדבר בביטויים שונים? ואכן, מסקנתו של רש"י היא שאין מדובר בהיגדים זהים. הבה נראה את לשונו של רש"י, השואל שאלה זו ומשיב לה תשובה מקורית:

" 'אם בחוקותי תלכו' – יכול [-האם אפשר לומר ש]זה קיום המצוות? כשהוא אומר 'ואת מצוותי תשמרו' הרי קיום המצוות אמור! הא [-היות וכך], מה אני מקיים 'אם בחוקותי תלכו'? – שתהיו עמלים בתורה!"

על פי ביאור זה, התנאי לשפע הגשמי והרוחני המובטח בפרשה הוא כפול: אם תהיו עמלים בתורה וגם תשמרו את המצוות – תזכו לשפע המובטח. למרות שלימוד התורה נמנה כמצווה בין שאר מצוות התורה, יש לו ערך בפני עצמו, ייחודי ונעלה על שאר המצוות. אך ערך מיוחד זה תלוי בהמשך הפסוק, כפי שמציין רש"י בהמשך דבריו:

" 'ואת מצוותי תשמרו' - הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים."

לימוד התורה איננו יכול להיות מנותק מקיום המצוות. הלימוד העיוני, ולפעמים אף התיאורטי, מהווה בסיס איתן להבנה הנכונה כיצד לקיים את המצוות. לימוד תורה שאיננו מוביל לקיום מצוות, משול לשדה חרושה שלא נזרעה. העושה כך חמור ממי שאיננו מכיר כלל את התורה ואיננו מקיים את מצוותיה. הלומד שלא מתוך מטרה לקיים – מביע זלזול כלפי התורה, כאשר הוא עורך עימה היכרות ובוחר לדחות את הכתוב בה.

במדרש אנו מוצאים קריאה רגישה עוד יותר של הפסוק "אם בחוקותי תלכו". חוק מקיימים, חוק שומרים – אך מהי 'הליכה בחוק'? על כך מביא המדרש פסוק מספר תהילים:

" 'חישבתי דרכי, ואשיבה רגליי אל עדותיך' (תהילים קיט, נט). אמר דוד: ריבונו של עולם! בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר 'למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך', והיו רגליי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות."

(ויקרא רבה פרשה לה)

המדרש מתאר את דוד המלך כמי שחושב ללכת למקומות שונים, מן הסתם בענייני הממלכה המסועפים, אך לפתע הוא מגלה שרגליו הביאו אותו למקום אחר: לבתי כנסיות ולבתי מדרשות!

כולנו מכירים את התופעה האנושית הזו, כאשר אדם חושב לעשות דבר אחד, אך האינסטינקט מוביל אותו למעשה שונה. כאשר זה קורה, זה מצביע על הרגל או תכונה שנקבעו בנפש באופן עמוק במיוחד, עד שגם כאשר האדם חושב לעשות דבר אחר, באופן אינסטינקטיבי הוא עושה את מה שמוטבע בנפשו.

כך מבאר המדרש את משמעות הביטוי 'ללכת בחוק'. עלינו ללמוד תורה ולקיים את מצוותיה מתוך חיבור עמוק, עד שהאינסטינקט הבסיסי שלנו יהיה יהודי ויוביל אותנו אל המעשים הנכונים והראויים, ואז נזכה לשפע הגשמי והרוחני המובטח בפרשה.

חזרה לעמודי פרשת השבוע

24/06/2020

סליק ירדני ממלחמת ששת הימים נחשף ליד הכותל המערבי

סליק ירדני ממלחמת ששת הימים נחשף ליד הכותל המערבי

בין הפריטים שנמצאו:

מחסניות מלאות בכדורים, כידון וחלקי רובה נוספים "סליק" תחמושת ירדני נחשף היום בחפירות רשות העתיקות מתחת ללובי של אתר מנהרות הכותל המערבי.

התחמושת הוסתרה בקרקעיתו של בור מים מתקופת המנדט הבריטי

החפירות מתקיימות בשיתוף הקרן למורשת הכותל המערבי, לקראת הכשרת כניסת מבקרים לסיור חדש ומרתק בנוסף לסיור הקלאסי של מנהרות הכותל. חבלני משטרת ישראל הגיעו למקום ובדקו את הפריטים. לדברי ד"ר ברק מוניקנדם-גבעון ותהילה שדיאל, מנהלי החפירה מטעם רשות העתיקות: "במהלך חפירת בור המים חיכתה לנו הפתעה: כעשר מחסניות מלאות של מקלעי ברן וחלקים מרובה לי אנפילד הבריטי. לרוב אנחנו מוצאים בחפירות ממצאים עתיקים מלפני אלף או אלפיים שנה, אבל הפעם, זכינו לדרישת שלום שהוקפאה בזמן, בת 53 שנים. ככל הנראה, זהו מצבור נשק שהוטמן במכוון על ידי חיילי הליגיון הירדני במהלך מלחמת ששת-הימים, אולי בזמן שצה"ל שחרר את העיר העתיקה. בור המים שחפרנו שימש את מבני המגורים של שכונת המוגרבים שהיתה בנויה באזור רחבת הכותל של היום", הוסיף מוניקנדם-גבעון. אסף פרץ מרשות העתיקות, שזיהה את התחמושת, סיפר כי "מדובר בתחמושת שיוצרה בבריטניה במפעלי Greenwood and Batley LTD, שנמצא בלידס, יורקשייר. לפי הסימנים על כרכוב (החלק האחורי) הכדורים, התחמושת יוצרה בשנת 1956 והגיעה לידי הליגיון הירדני". חשיפת סליק התחמושת למקלעי ברן, מתאימה לשני מקלעים אחרים שנמצאו לפני כעשר שנים בבור מים אחר ברחבת הכותל המערבי, בחפירתה של ד"ר שלומית וקסלר-בדולח מרשות העתיקות." הוסיף פרץ. מהקרן למורשת הכותל המערבי נמסר כי: "בצד החשיפות המפוארות של עמנו מתקופת בית שני, אנו שמחים על מציאת שרידים גם מהמלחמה של הדור האחרון להשבת ליבו של העם היהודי להתרפק על אבני הכותל המערבי. הגילוי מזכה אותנו בעלי הנס- להכיר בניסיו של בורא עולם במקום הזה." לפני כחודש, פרסמו רשות העתיקות והקרן למורשת הכותל המערבי כי בחפירה הארכיאולוגית נחשפה מערכת תת קרקעית מסקרנת חצובה בסלע מימי בית שני, למרגלותיו של מבנה ציבור מרשים בן 1400 שנה.

16/06/2020

ביקור רשמי ראשון בכותל המערבי בצל הקורונה

ביקור רשמי ראשון בכותל המערבי בצל הקורונה

במסגרת ביקור ראש ממשלת יוון בישראל, הגיעו רעייתו הגב' מריה גרבוסקי ובנו מר קונסטנטינו מיטסוטקיס לביקור ולתפילה אישית בכותל המערבי.
ביקור זה הינו ביקור רשמי ראשון מאז התפרצות נגיף הקורונה.

11/06/2020

מנהרות הכותל אצלכם בבית!

מנהרות הכותל אצלכם בבית!

ההשתתפות בסיור כרוכה בהרשמה מראש ובתשלום דמי רישום סימליים בלבד (10 שקלים למשתתף / משפחה).

07/06/2020

שרת התפוצות הגב' עומר ינקלביץ בכותל המערבי

שרת התפוצות הגב' עומר ינקלביץ בכותל המערבי

שרת התפוצות הגב' עומר ינקלביץ בתפילה בכותל המערבי ובפגישה עם רב הכותל והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ. השרה ביקרה בחפירות החדשות שנחשפו לאחרונה עם מנכ"ל הקרן למורשת הכותל מרדכי (סולי) אליאב.