מאת: הרב שמואל רבינוביץ

מסעי– תשע"ט

מסע החיים – פרשת מסעי
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

פרשת 'מסעי' החותמת את ספר 'במדבר' – הרביעי מחמשת חומשי התורה, מסכמת את מסעותיו של עם ישראל במדבר, ממצרים ועד גבולה של ארץ ישראל, ומפרטת את המקומות בהם חנה העם בארבעים שנות נדודיו במדבר. פירוט נרחב ודקדקני זה התפרש בתורת החסידות כמשל למסעותיו של האדם בימי חייו, מיום היוולדו ועד יום מותו. בשם מייסד תנועת החסידות, ה'בעל שם טוב', נמסר כי כשם שעם ישראל נסע ממסע למסע עד בואו אל הארץ המובטחת, כך כל אדם "נוסע ממסע למסע עד בואו לארץ החיים העליונה" ('בעל שם טוב' לפרשת מסעי).

בדרך זו הלכו דרשנים שונים, ואנו נבקש להתמקד בדרשתו של אחד המנהיגים החשובים של יהדות פולין בשנות ה-30 של המאה הקודמת, הלוא הוא הרב קלונימוס קלמן שפירא, האדמו"ר מפיאסצנה הי"ד.
הרב קלונימוס קלמן היה איש חינוך מובהק, וחיבר ספרי הדרכה לנערים וגם לאנשים בוגרים. בשנות כהונתו כמנהיג עדה חסידית, הוא השקיע את מיטב מרצו וכשרונותיו בכינונו של עולם רוחני פנימי בקרב הנוער היהודי-פולני. בשנות מלחמת העולם השנייה הוא נכלא ב'גטו ורשה', ושם ניהל 'חצר' חסידית שנועדה לעודד ולחזק את היהודים המושפלים והמעונים. מדי שבת היה הרב קלונימוס קלמן עורך 'שולחן', כמנהגם של מנהיגי החסידות, ובו היה מלמד דברי תורה וחסידות שהעניקו כוחות של הישרדות ליהודים שחיו בזוועות הגיטו. כך עשה עד 'מרד גטו ורשה', שלאחריו נשלח יחד עם שאר יהודי הגטו למחנה הריכוז טרווניקי, שם נרצח בנובמבר 1943 (ה' בחשוון תש"ד).

מדי שבוע, לאחר צאת השבת, היה הרב קלונימוס קלמן כותב את דברי התורה שאמר ב'שולחן' השבת. את הכתבים הללו הטמין בכד חלב בתוך אדמת הגיטו, כשהוא מצרף להם מכתב בקשה-צוואה אל מוצא הכתבים, ובו הוא מתחנן לשלוח את הכתבים, לכשיימצאו, אל קרוב משפחתו בארץ ישראל.
דרשות אלו שנאמרו בתוך התופת של גיטו ורשה ונמצאו שנים לאחר מותו של הרבי, מהוות נר זיכרון ייחודי לעולם נשגב ומקודש, עולם של אמונה יהודית איתנה שפעל בתוך זוועה בלתי נתפסת.
אחת מדרשות אלו עוסקת בפרשת 'מסעי', ובה דרש הרב קלונימוס קלמן את הפסוק הבא:

"ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'."


(במדבר לג, ב)


"כל הצרות אלו מיני חבלים היו לגלות אור ה'," כותב הרב קלונימוס קלמן, אבל  "בשעת המסעות הרגישו רק את הצרות".
לדבריו, רשימת המסעות מסמנת רשימת קשיים שחוו בני ישראל במדבר, אך כל קושי כזה הצמיח אותם והפך לגילוי אור ה'. בדברים אלו ניסה הרב קלונימוס קלמן שפירא, האדמו"ר מפיאסצנה, לסייע ליהודים בגטו ורשה להתמודד עם חיים בתנאים בלתי אפשריים, וליצוק תוכן רוחני לקשיים, לסכנות ולאסונות שאפפו אותם בכל רגע.
את דבריו המרטיטים הוא מסיים בתקווה נואשת, כי יבוא יום שבו "לא תהיינה הצרות והמסעות מקודם לעצמן, רק תיכף ומיד יתגלה שהן 'מוצאות פי ה'', ויתגדל ויתקדש שמיה רבה על ידי ישועת ישראל". כאדם הקורא 'קדיש' על אביו שמת, כך קרא הרב 'קדיש' על עצמו ועל עמיתיו היהודים, והבטיח כי "יתגדל ויתקדש שמיה רבה על ידי ישועת ישראל".
שבת זו חלה ב'שלושת השבועות' שבין צום 'שבעה עשר בתמוז' ובין צום 'תשעה באב'. בימים אלו אנו זוכרים ומזכירים את חורבן בית המקדש ואת הגלות הארוכה אליה נשלח העם היהודי.
שיאה העגום של גלות זו היה בתקופת מלחמת העולם השניה, כאשר הנאצים ימח-שמם ומשתפי הפעולה עימהם, פעלו להשמיד באופן שיטתי את העם היהודי. בתוך חשכת האופל של אותם ימי זוועה, זהרו ככוכבים בני אדם, יהודים ושאינם-יהודים, שפעלו להעניק חיים לזולתם, אם באמצעות מתן מחבוא מפני השלטון הנאצי הרצחני ואם באמצעות עידוד וסיוע רוחני.
מורשתם של אנשים ונשים מופלאים אלו היא חלק בלתי נפרד ממורשתו של העם היהודי. הם לימדו אותנו לנצל באופן הראוי את מסע החיים, להעניק משמעות של אמת לכל תחנה במסע ולהפוך את הקושי לגילוי אור ה'.

חזרה לעמודי פרשת השבוע

24/06/2020

סליק ירדני ממלחמת ששת הימים נחשף ליד הכותל המערבי

סליק ירדני ממלחמת ששת הימים נחשף ליד הכותל המערבי

בין הפריטים שנמצאו:

מחסניות מלאות בכדורים, כידון וחלקי רובה נוספים "סליק" תחמושת ירדני נחשף היום בחפירות רשות העתיקות מתחת ללובי של אתר מנהרות הכותל המערבי.

התחמושת הוסתרה בקרקעיתו של בור מים מתקופת המנדט הבריטי

החפירות מתקיימות בשיתוף הקרן למורשת הכותל המערבי, לקראת הכשרת כניסת מבקרים לסיור חדש ומרתק בנוסף לסיור הקלאסי של מנהרות הכותל. חבלני משטרת ישראל הגיעו למקום ובדקו את הפריטים. לדברי ד"ר ברק מוניקנדם-גבעון ותהילה שדיאל, מנהלי החפירה מטעם רשות העתיקות: "במהלך חפירת בור המים חיכתה לנו הפתעה: כעשר מחסניות מלאות של מקלעי ברן וחלקים מרובה לי אנפילד הבריטי. לרוב אנחנו מוצאים בחפירות ממצאים עתיקים מלפני אלף או אלפיים שנה, אבל הפעם, זכינו לדרישת שלום שהוקפאה בזמן, בת 53 שנים. ככל הנראה, זהו מצבור נשק שהוטמן במכוון על ידי חיילי הליגיון הירדני במהלך מלחמת ששת-הימים, אולי בזמן שצה"ל שחרר את העיר העתיקה. בור המים שחפרנו שימש את מבני המגורים של שכונת המוגרבים שהיתה בנויה באזור רחבת הכותל של היום", הוסיף מוניקנדם-גבעון. אסף פרץ מרשות העתיקות, שזיהה את התחמושת, סיפר כי "מדובר בתחמושת שיוצרה בבריטניה במפעלי Greenwood and Batley LTD, שנמצא בלידס, יורקשייר. לפי הסימנים על כרכוב (החלק האחורי) הכדורים, התחמושת יוצרה בשנת 1956 והגיעה לידי הליגיון הירדני". חשיפת סליק התחמושת למקלעי ברן, מתאימה לשני מקלעים אחרים שנמצאו לפני כעשר שנים בבור מים אחר ברחבת הכותל המערבי, בחפירתה של ד"ר שלומית וקסלר-בדולח מרשות העתיקות." הוסיף פרץ. מהקרן למורשת הכותל המערבי נמסר כי: "בצד החשיפות המפוארות של עמנו מתקופת בית שני, אנו שמחים על מציאת שרידים גם מהמלחמה של הדור האחרון להשבת ליבו של העם היהודי להתרפק על אבני הכותל המערבי. הגילוי מזכה אותנו בעלי הנס- להכיר בניסיו של בורא עולם במקום הזה." לפני כחודש, פרסמו רשות העתיקות והקרן למורשת הכותל המערבי כי בחפירה הארכיאולוגית נחשפה מערכת תת קרקעית מסקרנת חצובה בסלע מימי בית שני, למרגלותיו של מבנה ציבור מרשים בן 1400 שנה.

16/06/2020

ביקור רשמי ראשון בכותל המערבי בצל הקורונה

ביקור רשמי ראשון בכותל המערבי בצל הקורונה

במסגרת ביקור ראש ממשלת יוון בישראל, הגיעו רעייתו הגב' מריה גרבוסקי ובנו מר קונסטנטינו מיטסוטקיס לביקור ולתפילה אישית בכותל המערבי.
ביקור זה הינו ביקור רשמי ראשון מאז התפרצות נגיף הקורונה.

11/06/2020

מנהרות הכותל אצלכם בבית!

מנהרות הכותל אצלכם בבית!

ההשתתפות בסיור כרוכה בהרשמה מראש ובתשלום דמי רישום סימליים בלבד (10 שקלים למשתתף / משפחה).

07/06/2020

שרת התפוצות הגב' עומר ינקלביץ בכותל המערבי

שרת התפוצות הגב' עומר ינקלביץ בכותל המערבי

שרת התפוצות הגב' עומר ינקלביץ בתפילה בכותל המערבי ובפגישה עם רב הכותל והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ. השרה ביקרה בחפירות החדשות שנחשפו לאחרונה עם מנכ"ל הקרן למורשת הכותל מרדכי (סולי) אליאב.