מאת: הרב שמואל רבינוביץ

ויקרא – תשע"ט

האם יש תחליף למקדש? – פרשת ויקרא
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
 
בשבת זו נתחיל לקרוא את ספר 'ויקרא', הספר שקיבל את הכינוי "תורת כוהנים". כינוי זה מיטיב לבאר את מהותו של הספר העוסק בעיקר בהלכות המקדש, הקורבנות, טומאה וטהרה.

למעשה, רוב הספר עוסק בתחומים שכבר שנים רבות אינם מעשיים. המקדש חרב כבר אלפיים שנה, מעמד הכהונה כמעט ואינו משמעותי כתוצאה מחורבן המקדש, וגם דיני טומאה וטהרה בחלקם אינם אפשריים. ספר זה מצייר בעינינו תמונה אחרת מזו שאנו מכירים, מציאות שבה העם מאוחד סביב המקדש והקרבת הקורבנות.

גדול חכמי ישראל שחי לפני כאלפיים שנה, בימים שבהם חרב בית המקדש, היה רבן יוחנן בן זכאי. עליו הוטל להתמודד עם מציאות חדשה של חורבן המקדש וגלות, מציאות שהעלתה את השאלה: האם ייתכן קיום לאומי לעם ישראל ללא מרכז רוחני בדמות בית המקדש בירושלים? שאלה זו הייתה אקוטית בימים שבהם חווה העם את הזעזוע של חורבן המקדש, ורבן יוחנן בן זכאי נדרש להשיב עליה. כיום, אנו מביטים על ההיסטוריה ויודעים להשיב: כן, עם ישראל שרד, נשאר בעל תודעה לאומית איתנה, ואף שב לארצו בחסדי שמים. לפני אלפיים שנה לא היה הדבר ברור כלל.
כך מסופר בספרות חז"ל:


"פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים והיה רבי יהושע הולך אחריו וראה בית המקדש חרב.
"אמר רבי יהושע: אוי לנו על זה (-בית המקדש) שהוא חרב, מקום שמכפרים בו עונותיהם של ישראל!
"אמר לו [רבן יוחנן בן זכאי]: בני, אל ירע לך, יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה, ואיזה? זה גמילות חסדים, שנאמר 'כי חסד חפצתי ולא זבח' (הושע ו, ו)."
(אבות דרבי נתן פרק ד)


רבי יהושע מביט על המקדש החרב וסבור כי אין עוד תקווה לעם. עד עתה היה המקדש מכפר על חטאי העם, ועתה יתפזר העם לשבטים ולפלגים שונים ויאבד מן העולם. אך רבן יוחנן בן זכאי מביט קדימה ויודע כי ישנו דבר אחד שמסוגל לאחד את העם ולכפר על חטאי הפירוד והכיתתיות: גמילות חסדים.


היסטוריונים מסוימים ראו בסיפור זה עדות על התנגדות, כביכול, של רבן יוחנן בן זכאי לפולחן בבית המקדש. הם התעלמו מהסיפור המופיע באותו מקור תנאי, אבות דרבי נתן, בצמוד לסיפור הקודם:


"...באותה שעה נלכדה ירושלים והיה רבן יוחנן בן זכאי יושב ומצפה וחרד. כיון ששמע רבן יוחנן בן זכאי שהחריב [טיטוס] את ירושלים ושרף את בית המקדש באש, קרע בגדיו, וקרעו תלמידיו את בגדיהם, והיו בוכים וצועקים וסופדים."
(אבות דרבי נתן שם)


כששמע רבן יוחנן בן זכאי על חורבן המקדש, הוא קרע את בגדיו, בכה וצעק. הכאב היה כבד מנשוא; האבל היה עמוק; השבר היה עצום. דווקא לכן הוא התבלט בשמיה של ההיסטוריה היהודית כאחד המנהיגים המשמעותיים, זה שהצליח להדריך את העם כיצד יוכלו לחיות ללא מקדש ולשמור על זהותם היהודית ועל ייחודם הלאומי.


למקדש אין תחליף. לכן אנו מצפים לו, לא מתייאשים ומבקשים בכל יום: "השב את העבודה לדביר ביתך". אך בינתיים – גם אם מדובר באלפי שנים – אנו מחזיקים מעמד ושומרים על הזהות בזכות הערבות ההדדית, גמילות החסדים, קהילתיות ואחדות.

חזרה לעמודי פרשת השבוע

21/10/2020

איש הכותל

איש הכותל

לזכרו של עובד הכותל יהושע רחמים (רחמימי) ז"ל

21/10/2020

יום פטירת הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל

יום פטירת הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל

מעמד הסליחות המרכזי האחרון בנוכחות הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, שהיום הוא יום פטירתו.
צילום: אנשיל בעק.

20/10/2020

עצרת תפילה וזעקה

עצרת תפילה וזעקה

הרבנות הראשית לישראל בעצרת תפילה וזעקה לרגל המצב הבריאותי המורכב בצל הקורונה ובהתאם להנחיות,
בהשתתפות הגאון  רבי שלום כהן, רבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמר חברי מועצת חכמי התורה, חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, שר הפנים הרב אריה דרעי וראש עיריית ירושלים מר משה לאון, ביום פטירת הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.


צילום: אריה לייב אברמס.

20/10/2020

נחשף רימון יד, בחפירה מתחת ללובי של אתרי מנהרות הכותל המערבי

נחשף רימון יד, בחפירה מתחת ללובי של אתרי מנהרות הכותל המערבי

בחפירות המתקיימות בשיתוף הקרן למורשת הכותל המערבי ורשות העתיקות לקראת הכשרת אתר חדש ומרתק במנהרות הכותל המערבי,
נחשף היום רימון יד בשרידים של בור ספיגה מתקופת המנדט הבריטי.
חבלני משטרת ישראל הגיעו למקום וטיפלו ברימון.