דבר תורה

פנחס - תשע"ט

רציפות, מסורת ואחריות – פרשת פנחס

הרב שמואל רבינוביץ - רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
פרשת 'פנחס' עוסקת בהכנות לקראת חילופי ההנהגה בעם ישראל. משה רבינו, המנהיג הראשון, היחיד שמכונה עד היום "רבינו", זה שהנהיג את העם ביציאתו ממצרים ובארבעים שנות הנדודים במדבר – מקבל הודעה על מותו הקרוב. תגובתו להודעה זו מפעימה: במקום לבקש על חייו, הוא פונה אל א-לוהים ומבקש ממנו:

"יפקוד ה' א-לוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם – ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה."

(במדבר כז, טז-יז)

משה איננו מבקש על עצמו, אלא חושש לגורל העם. הוא מבקש שא-לוהים יבחר עבור העם את המנהיג המסור ביותר. ואכן, בקשתו נענית וכך מורה לו א-לוהים:

"קח לך את יהושע בן נון, אישר אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו... על פיו ייצאו ועל פיו יבואו."
(שם שם, יח-כא)


מדרש ההלכה לספר במדבר, המכונה 'ספרי', משווה בין משה ויהושע באמצעות התיאור הבא:
"פני משה כפני חמה; פני יהושע כפני לבנה." (ספרי במדבר פיסקה קמ)

יהושע אכן מילא את מקומו של משה, אך אין הכוונה שיהושע היה שווה למשה. הפער שבין משה ויהושע היה גדול, כמו הפער שבין השמש (=חמה) והירח (=לבנה). מדוע נבחרו דווקא השמש והירח כדי להדגים את ההבדל שבין משה ויהושע?

בפשטות, כוונת חכמי המדרש היא לומר שהמנהיג מאיר לעם כולו את הדרך שבה עליהם ללכת. לא רק בהחלטות המדיניות שהמנהיג מקבל, אלא גם כדוגמא אישית. מנהיג שמתנהל ביושר, בצדק ובמשפט, מקרין על העם כולו ערכים אלו ומאיר את חייהם. אם כן, אומרים החכמים, משה האיר לעם כפי שהשמש מאירה ביום, ואילו יהושע האיר לעם כפי שהירח מאיר בלילה – אור חלש בהרבה.
ברובד נוסף, ההשוואה שבין השמש והירח מאירה לנו באור חדש את היחס שבין משה ויהושע. כפי שכותב רבינו בחיי בן אשר (ספרד, 1255-1340) בפירושו לתורה:

"כשם שאור הלבנה - לא מצד עצמה הוא, [אלא] רק מצד החמה שהלבנה מקבלת אורה ממנה; כן יהושע קיבל ממשה." (פירוש רבינו בחיי לבמדבר כז, כ)

יהושע היה המנהיג השני של עם ישראל.
בפניו עמדו אפשרויות שונות של דרכי הנהגה. הוא יכול היה ללכת בדרכים אחרות מאלו שהלך בהן המנהיג הקודם, משה. יהושע היה "איש אשר רוח בו" וניתן היה לחשוב כי הוא יפרוץ דרכים חדשות בהנהגתו את העם. אך יהושע בחר להיות תלמיד של משה ולהמשיך את דרכו. הוא בחר להיות כמו הירח המקבל את אורו מן השמש.
אם חשבנו שהשוואה זו שבין משה ליהושע באה לתאר את חולשתו של יהושע ביחס למשה, עתה מתברר כי היא באה דווקא לשבח את יהושע, שבחר להמשיך את הנהגתו של משה וללמוד ממנו, במקום ללכת בדרך עצמאית וחדשה.
יהושע מלמד אותנו כיצד עלינו לראות את תפקיד ההנהגה , והרי כל אדם הוא מנהיג תלמידים, משפחה ואת עצמו. הנהגה דורשת, בראש ובראשונה, אחריות. השמירה על הרצף, על המסורת, היא התנאי הראשון לפעולה אחראית. אמת, הנהגה בזמנים משתנים דורשת פעולות שונות. לא הרי הנהגה בתרבות מלוכנית להנהגה בתרבות דמוקרטית וחופשית, ואין לערוך השוואה עיוורת בין דורות שונים. אך על כל שינוי להיעשות באחריות, בזהירות, כאשר נקודת המוצא היא שמירה על המסורת.
יהושע שמעדיף לקבל את האור ממשה, הוא המנהיג האידאלי שאותו ממנה א-לוהים להמשיך את משה; לכן הוא גם הדוגמא האידאלית לכל אחת ואחד מאיתנו.

חזרה לעמודי פרשת השבוע

אתרי הכותל

במתחם הכותל המערבי מספר אתרי תיירות ייחודים, אשר מעניקים מבט מיוחד על תולדותיה של ירושלים ועל ההיסטוריה של העם היהודי לדורותיו.
הצטרפו לרבבות שכבר ביקרו באתרי הכותל ותיהנו מחוויה מעצימה שלא תישכח במהרה.

לכל אתרי הכותל
הפסק לנגן המשך לנגן

סיורי סליחות 2019לפרטים נוספים

הזמן סיור

הזמן סיור
סוג סיור

16/09/2019

סליחות בכותל המערבי, אלול תשע"ט - תש"פ

סליחות בכותל המערבי, אלול תשע"ט - תש"פ

זמני  מעמד סילחות המרכזי
 

15/09/2019

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בתפילה בכותל המערבי לקראת ראש השנה

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בתפילה בכותל המערבי לקראת ראש השנה

15/09/2019

סיורי סליחות 2019

סיורי סליחות 2019

סיורי סליחות בעקבות הפיוטים בשעות המיוחדות של הלילה

סיור סליחות מוזיקאלי, פתח לנו שער, סליחות בעתיקות , ממעמקים קראתיך , לפנים מן החומה, סיור סליחות בנחלאות, סליחות וטעימות

13/09/2019

ביקור  'הצנחנים המפורסמים' בכותל המערבי לרגל הוצאת ספר הילדים: 'אריות על הגבעה'

ביקור 'הצנחנים המפורסמים' בכותל המערבי לרגל הוצאת ספר הילדים: 'אריות על הגבעה'

הפסק לנגן המשך לנגן

ברכת הכהנים תש"פ


הצטרפו לרבבות עם ישראל המגיע בהמוניו לרחבת הכותל לברכת כהנים


לפרטים נוספים

הזמן סיור

הזמן סיור
סוג סיור