מאת: הרב שמואל רבינוביץ

שונים ומשלימים זה את זה

שונים ומשלימים זה את זה - פרשת ויחי

הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים 

בפרשת השבוע 'ויחי' החותמת את ספר בראשית, אנו מאזינים לברכותיו של יעקב לבניו העומדים סביב מיטתו באחרית ימיו. לכל בן מעניק יעקב ברכה וגם ייעוד. מכל בן עתיד לצאת שבט בישראל, שנים עשר שבטים שיחדיו יהיו עם. דבריו של יעקב עיצבו את העם העתיד לצאת ממנו והגדירו את השבטים השונים, כפסיפס שכל חלק ממנו שונה ממשנהו, אך כולם יחד משלימים לתמונה אחת גדולה.

 

שניים מהשבטים קיבלו מיעקב ברכות צמודות זו לזו ומשלימות זו את זו: יששכר וזבולון. זבולון התברך בכישרון מבורך למסחר ימי - "זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אוניות, וירכתו על צידון" (בראשית מט, יג) ויששכר התברך בכושר סבל לשאת משא - "יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפתיים... ויט שכמו לסבול..." (שם שם, יד-טו). חכמי ישראל פירשו שאין מדובר במשא פיזי אלא במשא רוחני, הנשיאה בעול התורה: "שהיה זבולון עוסק בסחורה וממציא מזון לשבט יששכר, והם עוסקים בתורה" (רש"י שם על פי מדרש). כלומר, זבולון מפרנס את יששכר שמקדיש את חייו למען לימוד התורה.

תופעה זו טעונה ביאור. הרי אדם איננו יכול לשלם לזולת שיקיים במקומו את המצוות. האם יעלה על הדעת שאדם ישלם לחברו שיניח במקומו תפילין או יעשה במקומו קידוש בשבת? ודאי שלא. אם כן, במה שונה מצוות לימוד התורה? מדוע די לשבט זבולון שהוא מפרנס את שבט יששכר? אדרבה, לימוד התורה המעצב את אישיותו של האדם נדרש לכל אחד, האם ייתכן ששבט זבולון נפטרו ממנו?

ואכן, אין הכוונה בדברי חז"ל שאנשי שבט זבולון היו פטורים ממצוות לימוד תורה. כמו כל יהודי, גם הם נדרשו ללמוד תורה בכל יום. יהודי אינו יכול לצפות לחיים רוחניים שעבודת ה' עומדת במרכזם – בלי לימוד תורה. אנו לומדים תורה לא רק מפני שאנו מצווים על כך, אלא מפני שאנו מכירים בכוחו העוצמתי של לימוד התורה לשנות ולתקן את דרכיו של האדם. גם אנשי שבט זבולון למדו תורה.

אך יש פן נוסף של לימוד תורה, פן שאיננו אישי אלא לאומי. מלבד הלימוד של כל אדם, מוטלת חובה לאומית על העם כולו לעסוק בתורה ולגדל תלמידי חכמים שיהוו שיכבה אינטלקטואלית של עובדי ה', מורי הלכות ומנהיגים רוחניים. מצווה זו מוטלת על כל העם, כל יהודי נקרא לקיים אותה, בין אם בהקדשת החיים ללימוד תורה והוראה ובין אם באמצעות תמיכה שמאפשרת לזולת ללמוד תורה ולהגיע להישגים עבור העם כולו.

משימה בעלת אופי לאומי אינה יכולה להתבצע על ידי העם כולו. כל אדם זוכה לכישרונות שונים וייחודיים, ואין סיבה לצפות מכולם למילוי מטלות זהות. כל יהודי ממלא את תפקידו שלו, תפקידו שתואם את כישרונותיו ויכולותיו, וביחד – כאשר כל אחד מקדיש את מיטב המשאבים למילוי התפקיד האישי שלו – בונים אומה על אדני התורה.

כאשר אין ציפייה שכולם יתנהגו באופן זהה, גם המתיחות החברתית פוחתת. כל קבוצה, כל שבט וכל אדם מסוגלים להבין שהתפקיד המוטל על הזולת איננו זה שמוטל עלי. השליחות שלי איננה השליחות שלו, ואין סיבה לכעוס על מי שממלא בנאמנות את התפקיד המיוחד לו. שנים עשר שבטי ישראל אכן היו שונים זה מזה, ולא נדרשו להיות דומים ובוודאי לא זהים, ובלבד – שכולם הולכים בדרך התורה, דרך ה', לעשות צדקה ומשפט. כאשר זהו המצב, יכולה אהבה וריעות לשרור בין השבטים השונים, כאשר כל שבט וכל קבוצה תורמת את תרומתה הייחודית לבניין האומה השלמה.

חזרה לעמודי פרשת השבוע

13/01/2021

תפילות ערב ראש חודש שבט בשידור חי מרחבת הכותל המערבי

תפילות ערב ראש חודש שבט בשידור חי מרחבת הכותל המערבי

ערב ראש חודש שבט כ"ט טבת, ה-13/01/21 יום כיפור קטן וזמן המסוגל לניסים ולישועות ועל כן תתקיים בשידור חי בשעה 13:00 תפילת יום כיפור קטן ותפילות מיוחדות לעצירת המגיפה ולרפואת חולי הקורונה לאור שיא החולים בימים האחרונים, כל זאת על פי הנחיות משרד הבריאות.

13/01/2021

משתתפים בצערה של משפחת אדלסון

משתתפים בצערה של משפחת אדלסון

משתתפים בצערה של הגברת דר' מרים אדלסון תחי' והמשפחה על פטירתו של מר שלדון אדלסון ז"ל - אוהב ישראל ומוסר נפשו עבור העברת המורשת היהודית והחיבור של הדור הבא לשרשרת הדורות היהודית בארץ ובתפוצות.

11/01/2021

עדכון עבודות ברחבת הכותל המערבי

עדכון עבודות ברחבת הכותל המערבי

הקרן למורשת הכותל המערבי מנצלת את ימי הסגר הנוכחי לקדם ביתר שאת את העבודות לחיזוק וייצוב רחבת הכותל המערבי שהחלו בתחילת 2020.

31/12/2020

מה עושה קונכייה עתיקה של ארגמון חד-קוצים ליד הכותל המערבי בירושלים?

מה עושה קונכייה עתיקה של ארגמון חד-קוצים ליד הכותל המערבי בירושלים?

קונכייה של ארגמון קהה-קוצים (Murex trunculus) נמצאה לאחרונה בחפירות בית שטראוס שמנהלת רשות העתיקות בשיתוף הקרן למורשת הכותל המערבי. ממצא זה, מצטרף לקונכיות שנמצאו בחפירות קודמות.