נוהל החזרי נסיעות

אנו שמחים כי קיימתם את הסיור בירושלים מטעם הקרן למורשת הכותל ומקווים שנהניתם.

על מנת שנוכל להשלים את התהליך ולהעניק לכם את החזרי הנסיעות במלואם, עליכם לשלוח את הטפסים הבאים:
1. נספח בקשה לקבלת החזר עבור היסעים ואבטחה - להורדת נספח בקשה לחץ כאן
2. העתק אישור ההזמנה שנתקבל מאתנו עם פירוט השעות והסכום.
3. אישור פרטי בנק מהבנק או צילום צ'ק בהם מופיעים פרטי החשבון המצוינים.
4. אישור ניכוי מס במקור.
5. אישור על ניהול ספרים.את הטפסים יש להעביר עד חודש לאחר הסיור.הן במייל חוזר לכתובת זו, והן במשלוח מעטפה בדואר לכתובת הבאה:
הקרן למורשת הכותל המערבירח' המקובלים 7העיר העתיקה ירושלים 97500 לידי מנהל מחלקת לאו"ם - יחיאל פומרנץ.
באחריות בית הספר לוודא שהבקשה אכן הגיע לידינו.
שימו לב, בקשה שתגיע חודש לאחר הסיור לא תקבל מענה.