פרשת השבוע

דבר תורה שבועי של רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ לפי פרשת השבוע. דברי התורה כתובים בשפה קולחת ונוגעים בתכנים המעניינים את הקהל הרחב.
אנו מזמינים אתכם לחזור ולבקר באתר בכל שבוע על מנת לקרוא את פרשת השבוע הרלוונטית ואת דבר התורה מפי הרב.

 • הכותל

  סוכות – תשע"ח

  עמידה לפני הא-ל: הקומה השמחה – סוכות
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

  'חג הסוכות' אותו נחגוג בימים הקרובים, הוא חוליה מרכזית בשלשלת חגי חודש תשרי – חודש החגים היהודי. רצף צפוף של חגים כפי שאנו חוגגים מדי שנה בחודש תשרי, איננו מקרי; זהו תהליך אותו אנו אמורים לעבור מדי שנה, לחוות את המסרים העולים מימים מיוחדים אלו ולהפנים את החוויות כדי שנושפע מהם במהלך השנה הקרובה.

  קריאה
 • הכותל

  יום כיפור – תשע"ח

  קיום אנושי במידת הרחמים – יום כיפור
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
  יום הכיפורים, שחל בשנה זו בערב שבת – עד למחרת בלילה, הוא יום שמהותו נאמרת בשמו: יום של כפרה, יום שבו אלוהים מכפר לבני אדם על חטאיהם, וכפי שעיקרון זה מנוסח בתורה:
  "כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאתיכם."
  (ויקרא טז, ל)
   

  קריאה
 • הכותל

  ראש השנה – תשע"ח

  מלוכה, אמונה ותקווה – ראש השנה
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

  בערבו של יום רביעי הקרוב נחגוג כולנו את 'ראש-השנה' – שני ימי חג (ימים חמישי ושישי) המציינים את תחילת השנה החדשה בלוח השנה היהודי. הכינוי 'ראש-השנה' מקורו בספר יחזקאל, שם הוא מתייחס לחודש תשרי כולו – החודש הראשון בשנה. בתורה, מכונה חג זה: 'יום תרועה', על שם המצווה המרכזית שאנו מקיימים בחג זה: התקיעה בשופר.

  קריאה
 • הכותל

  ניצבים וילך – תשע"ז

  שממה, פריחה – והשלב הבא
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
  בשבת הקרובה נקרא שתי פרשיות קצרות: 'ניצבים-וילך', המתארות את טקס הברית שערך משה לעם ישראל טרם כניסתו לארץ ישראל. בטקס זה תיאר משה בנאומו את התהליך הצפוי-מראש של התבססות בארץ, שלאחריה תבוא גלות ארוכה, ולאחריה שיבת העם לארצו בחסד וברחמים.
  בתארו את מצבה העתידי של הארץ בשנות הגלות הארוכות, מתאר משה שממה וחורבן מוחלט:
  "ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא... גפרית ומלח, שרפה כל ארצה, לא תיזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב."
  (דברים כט, כא-כב)

  קריאה
 • הכותל

  פרשת כי תבוא – תשע"ז

  גדול כֹח מתנות עניים - מאגואיזם לאלטרואיזם
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
   
  בפתיחתה של פרשת השבוע 'כי-תבוא' אנו קוראים על שתי מצוות 'חקלאיות', מצוות הנוהגות בארץ ישראל בלבד ועוסקות בעיצוב יחס האדם אל היבול הגדל בשדהו: המצווה האחת היא 'ביכורים' והשנייה היא 'מעשר-עני'.
  מהו 'מעשר-עני'? בכל שנה, לאחר שאדם הביא את יבולו מן השדה, עליו להפריש עשרה אחוזים מן היבול ולהעניק אותם לאחרים. מקבלי ה'מעשר' בכל אחת מן השנים אינם קבועים. התורה קובעת מחזור של שבע שנים, כאשר בשנה השלישית והשישית מקבלים את ה'מעשר' העשירונים התחתונים בחברה, האנשים שאין להם יכולת לכלכל את עצמם: הגר, היתום והאלמנה.

  קריאה
 • הכותל

  פרשת כי תצא – תשע"ז

  מסע חינוכי ארוך – פרשת כי תצא
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

  פרשת השבוע 'כי-תצא' עוסקת במגוון רחב של מצוות הנוגעות הן לחיי היחיד והן לחיים הציבוריים של עם ישראל בארצו: מדיני ירושה ועד דיני מלחמה; מהלכות בניית בית וחרישה בשדה ועד הלכות נישואין וגירושין. אחת ההלכות בפרשה זו, יש בה כדי להטעים אותנו מן המסע המוסרי המקיף, אותו אמורים חיי התורה ללמד את עם ישראל. מסע אותו אכן עבר העם באלפי שנות קיומו, כשהוא הולך בדרך התורה ואף משפיע מערכי התורה על העמים סביבותיו. הלכה זו עוסקת בעבד שברח מאדוניו.
  הבה נקרא שני פסוקים מן הפרשה:
  "לא תסגיר עבד אל אדוניו – אשר יינצל אליך מעם אדוניו;
  "עימך ישב, בקרבך, במקום אשר יבחר, באחד שעריך, בטוב לו; לא תוננו!"
  (דברים כג, טז-יז)

  קריאה
 • הרובע היהודי

  פרשת שופטים – תשע"ז

  קריאה לשלום – פרשת שופטים
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
   
  פרשת השבוע 'שופטים' עוסקת ברובה בענייני שלטון: מינוי שופטים, הכתרת מלך והלכות שונות הנוגעות למלכות, חלוקת נחלות ויציאה למלחמה. אחת מההלכות הפותחות את דיני המלחמה היא ההלכה הבאה:
  "כי תקרב אל עיר להילחם עליה – וקראת אליה לשלום."
  (דברים כ, י)
  הלכה זו מביעה באופן ברור את סולם הערכים היהודי: השלום הוא הדרך הראויה ביותר לפיתרון בעיות מדיניות. מלחמה נעשית רק כשלא נותרה ברירה אחרת.

  קריאה
 • הכותל

  פרשת ראה – תשע"ז

  נתינה וטוב-לב – פרשת ראה
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

  בפרשת השבוע 'ראה' אנו שומעים את משה רבינו מזהיר את העם על מצוות הצדקה. התבוננות בדבריו של משה תוכל להביא אותנו להבנה מחודשת של מצווה חשובה זו, שעליה אמרו חכמים "שקולה צדקה כנגד כל המצוות" וכן "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה". חשיבותה הרבה של מצוות הצדקה באה לידי ביטוי בכך שבמשך אלפי שנים לא הייתה קהילה יהודית בתפוצות תבל שלא התקיים בה מוסד "קופת הצדקה", שבאמצעותו היו יהודים מסייעים זה לזה בשעות מצוקה.

  קריאה
 • הרובע היהודי

  פרשת עקב – תשע"ז

  מי מעוניין לתת לנו?
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
   
  בשבת הקרובה נקרא בתורה את אחת הפרשיות שאנו אומרים פעמיים ביום ב'קריאת שמע': פרשת "והיה אם שמוע". פרשה זו מתארת את החיים הנוחים והנעימים הצפויים לעם ישראל בארצו – ארץ ישראל, במידה והעם ילך בדרך הראויה של קיום מצוות התורה; ולהיפך, את המצב הצפוי לעם במידה ולא ילך בדרך הראויה ויעבוד עבודת אלילים, או אז ידרדר מצבו הגשמי של העם עד כדי גלות מארצו.
  בסופה של פרשה זו אנו מצווים להתייחס אליה כאל אחד העקרונות החשובים של התורה:
  "ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם;
  וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם;
  ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם – בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך;
  וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך."
  (דברים יא, יח-כ)

  קריאה
 • הכותל

  פרשת ואתחנן – תשע"ז

  חיי החכמה – ואתחנן
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

  ספר דברים מורכב, ברובו, מנאומים שנאם משה רבינו בפני העם, ימים ספורים לפני מותו על גבולה של ארץ ישראל. בין נאום אחד לחברו אנו קוראים על מעשיו של משה בימיו האחרונים. כך, לדוגמא, בפרשת השבוע 'ואתחנן', אנו קוראים על הקדשת 'ערי המקלט' בעבר הירדן המזרחי:
  "אז יבדיל משה שלוש ערים... לנוס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום – ונס אל אחת מן הערים האל [=האלה] וחי."
  (דברים ד, מא-מב)

  קריאה

בת מצווה בכותל

בת מצווה בכותל

חדש! הקרן למורשת הכותל המערבי שמחה להזמין את בנות המצווה ובני משפחותיהן לחגוג בת מצווה בטקס מרגש ומיוחד באווירה הקסומה של הכותל. והכל בחינם. מהרו להרשם והבטיחו לעצמכן חוויה בלתי נשכחת.

מצלמות הכותל

מצלמות הכותל

התחברו בזמן אמת לביקור ותפילה בכותל המערבי וקחו חלק במתרחש ממש עכשיו ברחבת הכותל