פרשת השבוע

דבר תורה שבועי מפי רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ. דברי התורה המתקשרים ישירות לפרשת השבוע, מתקבלים על הקהל הרחב כתכנים הכתובים בשפה קולחת ונוגעים בעניין רב, ולמעשה בכל פרשת שבוע העולה לאתר, מגיעים מתעניינים רבים לקרוא, ללמוד ולהתחבר לפירושים של הרב. רבים יעידו כי פרשת השבוע מחדדת את המחשבות שלנו ופותחת קו מחשבה חדש.
פרשת השבוע הינה חלק מהפעילות שלנו, בין מגוון האירועים וסיוע לציבור, הקרן למורשת הכותל המערבי מזמינה אתכם בכל שבוע לקרוא ולהתעניין בתכני פרשת השבוע המשתנים.

 • כותל המערבי

  פנחס - תשע"ט

  רציפות, מסורת ואחריות – פרשת פנחס

  הרב שמואל רבינוביץ - רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
  פרשת 'פנחס' עוסקת בהכנות לקראת חילופי ההנהגה בעם ישראל. משה רבינו, המנהיג הראשון, היחיד שמכונה עד היום "רבינו", זה שהנהיג את העם ביציאתו ממצרים ובארבעים שנות הנדודים במדבר – מקבל הודעה על מותו הקרוב. תגובתו להודעה זו מפעימה: במקום לבקש על חייו, הוא פונה אל א-לוהים ומבקש ממנו:

  קריאה
 • כותל המערבי

  חוקת - תשע"ט

  ניצחון ללא ניסים – פרשת חוקת
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל והמקומות הקדושים
  פרשת 'חוקת' מפורסמת בזכות החוק הכתוב בתחילתה: 'פרה אדומה', ובזכות הסיפור המובא בהמשכה: חטא ההכאה על הסלע שבעטיו נגזר על משה ואהרון שלא להיכנס לארץ המיוחלת, ארץ כנען, הלוא היא ארץ ישראל. בהמשך הפרשה מתואר המסע אותו ערך עם ישראל על גבולה הדרומי והמזרחי של ארץ ישראל, מסע שהיה כרוך בכמה קרבות. הנה הראשון שבהם:

  קריאה
 • כותל המערבי

  קרח - תשע"ט

  פתיחת דלתות או טשטוש גבולות -פרשת קרח
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל והמקומות הקדושים
  פרשת השבוע נקראת פרשת 'קורח' על שמו של הדמות המרכזית בפרשה: קורח, המורד בהנהגתו של משה רבינו. כפי שמתואר בפרשה, קורח יחד עם שני טיפוסים מפוקפקים בשם דתן ואבירם, הנהיג מרד כנגד משה רבינו וסחף אחריו מאתיים וחמישים אנשים מכובדים, משכבת העילית של העם. המרד היה כה קשה, עד שלא הייתה דרך טבעית להתמודד איתו, ומשה נזקק לנס על-טבעי שיכריע בוויכוח: האדמה פערה את פיה ובלעה את קורח וחבריו המורדים. רק אז שקט המרד.

  חכמי המדרש תמהים על קורח שהסתבך בפרשייה אומללה זו:
  "קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות הזו?"

  ועל כך הם משיבים:

  "עינו הטעתו; ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו, שמואל ששקול כמשה ואהרן... אמר: אפשר הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אדום (=אשתוק)?!"

  (במדבר רבה יח, ח)

  קריאה
 • כותל המערבי

  שלח - תשע"ט

  שאל את המומחה- פרשת שלח
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל והמקומות הקדושים

  אחד הנידונים בפרשת השבוע 'שלח', הוא מקרה שבו בית-הדין הגדול של העם היהודי, הסנהדרין, טעה בפסיקת ההלכה, והעם ציית להוראה שגויה זו. במקרה כזה על העם כולו להביא קרבן לבית המקדש ולכפר על החטא. אנו משתמשים בכינויים "בית-דין הגדול" ו"סנהדרין", אולם בתורה הכינוי שונה: "והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה..." (במדבר טו, כד)

  בית הדין הגדול מכונה כאן "עיני העדה". משמעותו של כינוי זה היא הקבלה בין תפקיד המחוקק היהודי על פי התורה ביחס לעם כולו, ובין תפקידם של העיניים בתוך המכלול של גוף האדם.

  בסיפור היסטורי המופיע בתלמוד הבבלי, מסופר על הורדוס, המלך בן-החסות הרומי במאה הראשונה, שכעס על חכמי ישראל שלימדו כי הוא איננו ראוי לכהן כמלך, והרג את כל החכמים שחיו בתחום שליטתו מלבד חכם אחד, בבא בן בוטא, שנודע בפיקחותו המופלגת, אותו הותיר הורדוס כדי להתייעץ עימו בענייני המלוכה. בשלב מסוים ביקש הורדוס לכפר על מעשי הטירוף והרציחות שעשה, ושאל את אותו זקן מה עליו לעשות. תשובתו של החכם הייתה: "הוא סימא 'עינו של עולם', ילך ויתעסק ב'עינו של עולם' [-יעסוק בשיפוץ המקדש]" (תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא דף ג-ד)

  קריאה
 • כותל המערבי

  בהעלותך - תשע"ט

  ענווה, אמון ונאמנות- פרשת בהעלותך
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל והמקומות הקדושים

  אחד הסיפורים המרכזיים בפרשת 'בהעלותך' הוא סיפור 'המתאוננים': העם התלונן על הקושי של המסע במדבר והתגעגע לחיים הנוחים-יחסית שהיו במצרים. משה רבינו, מנהיג העם, שהכיר בקושי שהעם חווה, פנה אל א-לוהים וביקש ממנו שיסייע לעם ויסיר ממנו את הקושי ואת המחסור במזון. בתגובה, נענה לו א-לוהים והבטיח בשר בשפע לעם – מה שאכן התקיים מיד.

  יחד עם זה, לאור הקושי האישי שהציג משה אל מול תלונות העם, הורה לו א-לוהים לשתף עימו בהנהגת העם שבעים איש מזקני העם, ואכן כך נעשה. בשוליו של סיפור זה מופיע סיפור קצר נוסף, מעין נספח, שברצוננו להתמקד בו.

  "וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח... ויתנבאו במחנה.

  וירץ הנער ויגד למשה: אלדד ומידד מתנבאים במחנה!

  ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו ויאמר: אדוני משה, כְּלָאֵם!
  ויאמר לו משה: המקנא אתה לי?! ומי יתן כל עם ה' נביאים!"

  (במדבר יא, כו-כט(

  קריאה
 • חג שבועות תשע"ט

  חג שבועות תשע"ט

  ידידות מפתיעה – חג השבועות
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים


  במוצאי השבת הקרובה, יחגוג העם היהודי את 'חג השבועות' – "זמן מתן תורתינו". ביום גדול זה, לפני למעלה מ-3,200 שנים, עמד העם היוצא ממצרים למרגלות 'הר סיני' ושמע את 'עשרת הדברות' – הבסיס הראשוני של מצוות התורה.

  ימים ספורים קודם לכן, הגיע העם אל הר סיני וחנה למרגלותיו. משה רבינו, מנהיג העם, נקרא לעלות אל הר סיני, ומשם הוא נשלח להציע בפני העם הצעה לכרות ברית עם א-לוהים:

  "אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה [-אוצר חביב] מכל העמים... ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי [-עם] קדוש."

  (שמות יט, ה-ו)

  קריאה
 • כותל המערבי

  במדבר - תשע"ט

  דור מצטרף לדור – פרשת במדבר
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל והמקומות הקדושים

  ספר 'במדבר' פותח בתיאור מחנה ישראל החונה במדבר. לכאורה, נושא שולי. עם ישראל יצא ממצרים, שוחרר מעול העבדות, ועתה הוא בדרכו אל הארץ המובטחת – ארץ ישראל. האם ישנה חשיבות לדרך? האם ישנה משמעות לסדר של המחנה הזמני שבמדבר? אם התורה טורחת לפרט את צורת המחנה וסדריו, דבר זה בא לרמוז לנו על לקחים שניתן להפיק מתיאור זה, מסרים שיילמדו ויעצבו דורות של יהודים.
  הבה נקרא את פסוק הכותרת של תיאור המחנה:

  "איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד, סביב לאוהל-מועד יחנו."

  (במדבר ב, ב)

  קריאה
 • כותל המערבי

  בחוקותי - תשע"ט

  האינסטינקט היהודי – פרשת בחוקותי
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל והמקומות הקדושים

  חלקה הראשון של פרשת השבוע, פרשת 'בחוקותי', מתאר כריתת ברית בין א-לוהים ועם ישראל, ברית שנכרתה בהר סיני. לדעת כמה מן הפרשנים, ברית זו נכרתה בסמוך ל'מעמד הר סיני', כפי שמתואר בספר שמות, כלומר: מיד עם קבלת התורה.

  סגנונה של הברית הוא: "אם תנהגו באופן חיובי – תקבלו שכר; ואם תנהגו חלילה באופן שלילי – תקבלו עונש". וזהו השכר המובטח:

  "ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה... וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד... והפריתי אתכם והרביתי אתכם... ונתתי משכני בתוככם."

  (ויקרא כו, ד-יא)

  קריאה
 • כותל המערבי

  בהר- תשע"ט

  צדקה לכבוד האדם – פרשת בהר
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל והמקומות הקדושים

  בפרשת 'בהר' אנו פוגשים את אחת המצוות החשובות ביותר, אולי המצווה המאפיינת את העם היהודי יותר מכל: מצוות צדקה.

  "כי ימוך אחיך ומטה ידו עימך – והחזקת בו! גר ותושב – וחי עימך."

  (ויקרא כה, לה)

  קריאה
 • כותל המערבי

  אמור- תשע"ט

  גדול כבוד הבריות– פרשת קדושים
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל והמקומות הקדושים

  בפתיחתה של פרשת השבוע, פרשת 'אמור', אנו קוראים על ההגבלות המיוחדות לכוהנים: נאסר עליהם להתקרב לגופת אדם מת, קירבה היוצרת על פי מושגי התורה – 'טומאה'. איסור זה תקף לכל גופת מת, מלבד רשימה מצומצמת של שבעה קרובים: אב, אם, אח, אחות, אשה, בן ובת, שלהם מצוווים הכוהנים להיטמא. לעומת זאת, ל'כוהן-הגדול', שקדושתו יתירה על קדושת שאר הכוהנים, אסור להיטמא אפילו לקרובי משפחתו.

  קריאה

בת מצווה בכותל

בת מצווה בכותל

חדש! הקרן למורשת הכותל המערבי שמחה להזמין את בנות המצווה ובני משפחותיהן לחגוג בת מצווה בטקס מרגש ומיוחד באווירה הקסומה של הכותל. והכל בחינם. מהרו להרשם והבטיחו לעצמכן חוויה בלתי נשכחת.

תרומה לכותל המערבי

כותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

מצלמות הכותל

מצלמות הכותל

התחברו בזמן אמת לביקור ותפילה בכותל המערבי וקחו חלק במתרחש ממש עכשיו ברחבת הכותל