פרשת השבוע

דבר תורה שבועי מפי רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ. דברי התורה המתקשרים ישירות לפרשת השבוע, מתקבלים על הקהל הרחב כתכנים הכתובים בשפה קולחת ונוגעים בעניין רב, ולמעשה בכל פרשת שבוע העולה לאתר, מגיעים מתעניינים רבים לקרוא, ללמוד ולהתחבר לפירושים של הרב. רבים יעידו כי פרשת השבוע מחדדת את המחשבות שלנו ופותחת קו מחשבה חדש.
פרשת השבוע הינה חלק מהפעילות שלנו, בין מגוון האירועים וסיוע לציבור, הקרן למורשת הכותל המערבי מזמינה אתכם בכל שבוע לקרוא ולהתעניין בתכני פרשת השבוע המשתנים.

 • כותל המערבי

  הספר של העם הקדוש

  במדבר – תש"פ

  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

  לאחר שסיימנו בשבוע שעבר את ספר 'ויקרא', אנו עוברים אל הספר הרביעי מחמשת חומשי התורה: ספר 'במדבר'. לאחר ספר 'בראשית' שתיאר תקופות קדומות, מבריאת העולם ועד סיפורי האבות של עם ישראל; ספר 'שמות' שעסק ביציאת מצרים, מעמד הר סיני ובניית המשכן; ספר 'ויקרא' שהתמקד בהלכות הכהונה, הקדושה והטהרה – אנו מגיעים לספר 'במדבר' ושואלים: להיכן פנינו מועדות? במה ספר זה מתמקד?

   

  קריאה
 • כותל המערבי

  ענווה כתנאי לתורה

  בהר בחוקותי – תש"פ
  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
  המצווה העומדת במרכזן של פרשיות השבוע 'בהר-בחוקותי' היא מצוות השמיטה. בכל שנה שביעית, נדרשים החקלאים בארץ ישראל להשבית את שדותיהם ולהפקיר את היבול לטובת החברה כולה – יהודים ושאינם יהודים – ואף לטובת בעלי החיים:

  "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם – ושבתה הארץ שבת לה'... ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לה'... שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה: לך ולעבדך ולאמתך, ולשכירך ולתושבך הגרים עימך, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול"
  (ויקרא כה, ב-ז)

  קריאה
 • כותל המערבי

  חיים של קידוש ה'

   פרשת אמור

  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
  כאשר אנו מבקשים לסקור פרשה בתורה ולגלות מהו הנושא המרכזי שלה, אנו יכולים להשתמש בכלי הספרותי "מילה מנחה". כלל זה ששורשיו בספרות חז"ל וזכה לפיתוח ושכלול במאה ה-20, קובע כי מילה מסוימת או שורש לשוני המופיעים מספר רב של מופעים בפרשה, עשויים לרמז על משמעות מרכזית שאליה חותרת הפרשה.

   

  קריאה
 • כותל המערבי

  שותפות, אמונה וענווה

  פרשת אחרי מות –קדושים – תש"פ

  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

  בפרשת 'קדושים' – אחת משתי הפרשיות הנקראות בשבת זו 'אחרי מות – קדושים' – אנו קוראים על מצוות "ערלה":

  "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים... לא ייאכל"
  (ויקרא יט, כג)

  קריאה
 • כותל המערבי

  מה נותן לנו הבידוד

   פרשת תזריע – מצורע

  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים 

  שתי הפרשיות של השבת הקרובה הן "תזריע-מצורע". שתיהן עוסקות בעיקר בנושאים שאין להם השלכה ישירה לחיינו: דיני טומאה וטהרה, כשחלק ניכר מוקדש לפרטי הלכות ה'מצורע'. על פי האמור בפרשיות אלו, אדם שלקה בסוגים שונים של נגעים בגופו, צריך לעבור תהליך מורכב של היטהרות הכולל תקופות בידוד באורכים שונים, כאשר בסיום התהליך עליו להביא קורבן לבית המקדש.

   

  קריאה
 • כותל המערבי

  צלילות ובהירות של מורה רוחני- פרשת שמיני

   שמיני- תש"פ

  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

  את פרשת השבוע 'שמיני' לא נשמע, לצערנו, בבתי הכנסת. האנושות כולה מתכנסת בחרדה ובדאגה ועוקבת אחר קורבנות המגיפה. זהו זמן קשה עבור כולנו. בחג הפסח שזה עתה עבר עלינו, השתדלנו לשמוח ולחוות את המסרים והערכים הנצחיים שהחג מלמד אותנו, ועתה אנו שבים אל ימי החול, בתפילה שיחזרו לשגרה. אנו משתתפים בצערם העמוק של אלו שאיבדו את יקיריהם, מאחלים החלמה מהירה וקלה לחולים, ומייחלים בתפילה מעומק הלב לבריאות, לשלווה ולגאולה שלמה.

   

  קריאה
 • כותל המערבי

  שירה של שותפים

  שביעי של פסח -תש"פ

  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

  היום האחרון בשבעת ימי הפסח, נקרא 'שביעי של פסח', והוא 'יום טוב' (בחוץ לארץ, גם היום שאחריו הוא 'יום טוב'). משמעות הדבר למעשה היא שכל מנהגי 'יום טוב', כגון: איסור עשיית מלאכה מלבד מלאכות הקשורות ישירות באוכל נפש, וכדומה, נוהגים בו.

  מה מיוחד ביום השביעי של חג הפסח? בחמישה עשר בניסן יצאו בני ישראל ממצרים. למעשה, רגע השחרור היה בלילה הקודם, בשעה שבני ישראל היו ספונים בבתיהם בחצות הלילה, היכה א-לוקים את המצריים ב'מכת בכורות' – כל בכורות העם המצרי מתו. מכה זו הניעה את המלך המצרי, פרעה, לקרוא לבני ישראל: "קומו צאו מתוך עמי!".

  קריאה
 • כותל המערבי

  הזמנה לגאולה רוחנית

  פסח -תש"פ

  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

  'ליל הסדר' הוא הלילה הראשון של חג הפסח, שבו אנו חוגגים את החירות שהוענקה לאבותינו לפני אלפי שנים, כאשר היו משועבדים במצרים ויצאו לחירות בסיומה של שרשרת אירועים מופלאים ועל-טבעיים. לזכרה של חירות זו אנו חוגגים את חג הפסח, אוכלים מצה ונמנעים מאכילת חמץ במשך שבעה ימים. ב'ליל הסדר' אנו מתכנסים לאירוע מיוחד של הנחלת לפיד היהדות על ידי שילוב  המצוות הייחודיות של ערב זה – אכילת מצה, מרור ושתיים ארבע כוסות – עם אמירת 'הגדה של פסח' וסיפור יציאת מצרים.   

  קריאה
 • כותל המערבי

  המצה

  פסח - תש"פ

  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

  המצות שאנו אוכלים בחג הפסח, וההקפדה על אי אכילת חמץ, נועדו להזכיר לנו את ערש הולדתו של העם היהודי. זוהי היסטוריה רחוקה לפני אלפי שנים, שעודנה מהדהדת בלבבות ויש בכוחה לשנות את חייו של האדם. זהו סיפור על עם עבדים מושפל ומדוכא, שנבחר לשאת את בשורת האמונה והמוסר לאנושות כולה, ובתהליך מופלא ועל-טבעי יצא ממצרים וצעד ארבעים שנה במדבר. היציאה ממצרים היא הנושא המרכזי של חג הפסח, אך לא פחות מכך – התקופה האפלה שקדמה לשחרור, תקופת השיעבוד והדיכוי.

   

  קריאה
 • כותל המערבי

  עבודה רוחנית עצמאית

   צו – תש"פ

  הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

  השבת הקרובה, שהיא השבת הסמוכה לחג הפסח, מכונה "שבת הגדול".

   טרם שנפנה לעסוק בשמה ובמשמעותה של שבת זו לחיינו אנו, נשוב ונזכיר את החובה המוטלת עלינו בשעה קשה זו – כאשר העולם כולו מתמודד עם נגיף ה'קורונה' - לציית להנחיות רשויות הבריאות והביטחון. במידה והרשויות אוסרות להתכנס בבית הכנסת, חובה לציית להוראות, שהרי "פיקוח נפש דוחה את כל התורה". על כן, כל אדם יתפלל בביתו ויוסיף תפילה מיוחדת לרפואתם של החולים: "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא".

  כמו כן רצוי שכל אחד יקרא את פרשת השבוע בביתו מתוך תנ"ך או חומש.

   

  קריאה

בת מצווה בכותל

בת מצווה בכותל

חדש! הקרן למורשת הכותל המערבי שמחה להזמין את בנות המצווה ובני משפחותיהן לחגוג בת מצווה בטקס מרגש ומיוחד באווירה הקסומה של הכותל. והכל בחינם. מהרו להרשם והבטיחו לעצמכן חוויה בלתי נשכחת.

תרומה לכותל המערבי

כותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

מצלמות הכותל

מצלמות הכותל

התחברו בזמן אמת לביקור ותפילה בכותל המערבי וקחו חלק במתרחש ממש עכשיו ברחבת הכותל