מידע כללי

1/01/2017

זאת חנוכה ברחבת הכותל

מתפללים רבים גדשו את רחבת הכותל המערבי ביום המסוגל 'זאת חנוכה',
בנוסף לעשרות אלפים שהיו בחנוכה ובשבת חנוכה.