מידע כללי

10/10/2018

ראש חודש חשון בכותל המערבי. חודש טוב!