מידע כללי

4/02/2018

מסיבת סידור בכותל המערבי

כיתות א' מבית ספר "משיבת נפש" מגני תקוה במסיבת סידור בכותל המערבי.