מידע כללי

24/01/2018

מסיבת סידור בכותל המערבי

כיתות א' מבית ספר "בית מנחם" מלוד במסיבת סידור בכותל המערבי