מידע כללי

24/05/2020

תפילה בכותל המערבי בחג שבועות ובשבת

עשרות אלפים של מתפללים פקדו את הכותל המערבי מאז נפתח לקהל במגבלות של משרד הבריאות. ככלל, הכניסה לרחבת הכותל המערבי בחג השבועות ובשבת הסמוכה לו הינה, כבכל יום, על בסיס מקום פנוי ובהתאם להנחיות משרד הבריאות שפורסמו בציבור.

אישורי הכניסה הם בהתאם למגבלת כמות הקהל שרחבת הכותל יכולה להכיל בימים אלה בהתאם להנחיות.


מועדי התפילות (שבהם התפילה באמצעות אישורי כניסה בלבד) הינם:
בליל חג השבועות: יום חמישי
תפילת הנץ-
בין השעות 24:00 – 7:00.
בערב שבת: יום שישי
קבלת שבת- בין השעות 17:30 – 20:30.


לפני ואחרי זמנים אלו הכניסה הינה על בסיס מקום פנוי.


ההגרלה התקיימה ביום א בסיוון בפיקוח עו"ד ורו"ח של הקרן.
ואישורי הכניסה נאספו ב24 שעות שלאחר פרסום שמות הזוכים.


כפי שפורסם, מי שלא אסף את כרטיסו תוך 24 שעות ממועד הודעה על זכייתו- כרטיסו מבוטל.

להלן רשימת הזוכים הבאים בתור שהוגרלו.

הזוכים קיבלו הודעה ויוכלו להגיע לאסוף את הכרטיס ביום רביעי ד' סיון בין השעות 10:00-20:00 בנקודת האיסוף אליה נרשמו. יש לאסוף את הכרטיסים בשעות אלו בלבד אחרת הכרטיסים יבוטלו ולא יהיו בתוקף. ניתן לקבל את הכרטיסים בצירוף צילום תעודה מזהה של הזוכה וייפוי כח בלבד! באם יש מספר בני משפחה שנרשמו עם מספר טלפון זהה יש לברר מראש מי מהם הזוכה. הכניסה לרחבת הכותל המערבי בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

 

 

רשימת הזוכים – הכרטיסים נאספו, הרשימה איננה בתוקף.

 

רשימת הזוכים הבאים בתור בהגרלה.- איסוף ביום רביעי

 

הכניסה לרחבת הכותל בחג השבועות ובשבת הסמוכה לו בזמנים לעיל, תותנה בהצגת אישורי הכניסה ותעודות הזהות (או צילום שלה) של כל מתפלל/ת. לא תותר כניסה ללא אישור כניסה התואם את תעודת הזהות של המתפלל/ת ואת המועד שנקבע בהגרלה.
בכניסות לרחבת הכותל המערבי יהיו דיילים עם רשימת הזוכים כולל שם ות.ז. שיוודאו כי הנכנס לכותל הוא האדם בתעודת הזהות או ילדים מתחת לגיל 11 המופיעים בספח, וינווטו את הקהל למתחמי התפילה בהתאם להנחיות. יצוין כי זכאיי אישור לחגים לא יוכלו להשתמש באישורם הקבוע על מנת להכנס בחג השבועות, אלא אם כן יוכח מראש כי הם נהגו להגיע מדי שנה במועדים אלה לתפילה ברחבת הכותל.