מידע כללי

5/09/2017

כיסאות חדשים ברחבת הכותל המערבי

כ-1,000 כסאות חדשים הגיעו לרחבת הכותל המערבי  לרווחת המתפללים.