מידע כללי

8/12/2018

הדלקת נר שביעי של חנוכה בכותל המערבי