מידע כללי

2/08/2017

ביקור חיילים מצבא הודו בכותל המערבי