מידע כללי

4/12/2018

הדלקת נר שלישי של חנוכה בכותל המערבי