מידע כללי

5/12/2018

הדלקת נר רביעי של חנוכה בכותל המערבי