מידע כללי

9/07/2017

ביקור הרב הראשי של גרמניה בכותל המערבי

הרב הראשי של גרמניה הרב רפאל אוורס הגיע לביקור בכותל המערבי ונפגש עם רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ.