מידע כללי

6/11/2018

מסיבת חומש לתלמוד התורה מחסידות גור בני ברק בכותל המערבי