מידע כללי

13/03/2019

ילדי שכבת ז' מפתח תקוה עולים לירושלים במסגרת התכנית "ירושלים שלי"