מידע כללי

13/03/2019

ילדי שכבת ז' מפתח תקוה עולים לירושלים במגרת התכנית "ירושלים שלי"