מידע כללי

11/01/2021

עדכון עבודות ברחבת הכותל המערבי

הקרן למורשת הכותל המערבי מנצלת את ימי הסגר הנוכחי לקדם ביתר שאת את העבודות לחיזוק וייצוב רחבת הכותל המערבי שהחלו בתחילת 2020.

כמו כן, בימים אלה מתבצעות עבודות שימור של קיר מבנה המחכמה, בכדי למנוע נפילות אבנים מקיר זה.
העבודות מתואמות עם רשות העתיקות ומתבצעות בפיקוח ארכיאולוגי ושימורי מטעמה ועל פי הנחיותיה, וכן בבקרה קבועה של מהנדסי בטיחות וקונסטרוקציה.