מידע כללי

16/05/2019

כיתה ז' ישיבת "פרחי אהרון" בסיור "ירושלים שלי"