מידע כללי

19/05/2019

כיתות ה' מבית הספר לוי אשכול בית שמש בכותל המערבי