מידע כללי

26/01/2020

עבודות פיתוח ותשתיות ברחוב הפטריארכיה הארמנית

עיריית ירושלים, המשרד לירושלים ומורשת, משרד התיירות
והרשות לפיתוח ירושלים מבצעות באמצעות חברת מוריה
עבודות פיתוח ותשתיות

 

ברחוב הפטריארכיה הארמנית

החל מיום ראשון 19.12.22 יחלו עבודות גם בין שער
ציון לבין כניסה לחניון הפטריארכיה הארמנית בשעות
הלילה בין השעות 00:22 עד השעה 30:05 בבוקר.

 

העבודות כוללות:
שדרוג ושיקום תשתיות, עבודות בטיחות, עבודות נגישות, טיפול
במפגעים ופיתוח המרחב הציבורי. בכל זמן העבודות תתאפשר
תנועה בטוחה של הולכי רגל ברח' הפטריארכיה הארמנית.

הסדרי התנועה ברחוב הפטריארכיה הארמנית

תחבורה פרטית: תנועת כלי הרכב אל ומחניון הפטריארכיה הארמנית תתבצע רק דרך
שער יפו -בהכוונת פקחים. תנועת כלי רכב לרובע היהודי ולכותל תתבצע רק דרך שער
ציון - בהכוונת פקחים.

תחבורה ציבורית: קווי התחבורה הציבורית באזור יוסטו למסלולים חלופיים החל
מהשעה 00:22 ועד סיום השירות:
• קו 38 יתחיל ויסיים את מסלולו בחניון שער ציון ולא ייכנס לעיר העתיקה. לטובת
הנוסעים יופעל שאטל משער ציון לחניון הרובע.
• קו 83א' בשתי הנסיעות האחרונות של היום ייסע דרך רחוב סולטן סולימאן ולא
יעבור בתחנת כיכר צה"ל/יפו )מלון פנינת ירושלים לשעבר( וברובע היהודי.
העבודות בין שער ציון לבין חניון הרובע )במתכונת הקיימת כיום ממשיכות במקביל.
בשעות היום תתאפשר תנועה סדירה של כלי רכב משער יפו לרובע ולכותל ללא שינוי.