מידע כללי

8/11/2018

עובדי חברת מקורות בסיור במנהרות הכותל המערבי