מידע כללי

7/10/2018

קהילת המתמידים בתפילה לרפואת רבם- הרב נתן יהודה לייב בן רבקה מינצברג, בכותל המערב