מידע כללי

29/01/2019

הטמנת הפתקים של בני הנוער מגרמניה שנשלחו לכותל