מידע כללי

21/07/2019

מזכיר האנרגיה של ארצות הברית בביקור בכותל המערבי ובמנהרות הכותל