מידע כללי

10/03/2019

ביקור משלחת ראש ממשלת כף ורדה בכותל המערבי