מידע כללי

21/10/2020

איש הכותל

לזכרו של עובד הכותל יהושע רחמים (רחמימי) ז"ל

בלב כבד נפרדנו במוצאי שבת בראשית מן הנציג האחרון של דור הנפילים, מחדשי התפילה בכותל המערבי אחרי שזכינו לשוב אליו, בחסדי ה' יתברך, אחרי מלחמת ששת הימים.
ר' יהושע רחמים ז"ל שנפטר בשיבה טובה ובשם טוב, היה ותיק שומרי משמרת הקודש בכותל המערבי. איש צנוע ונחבא אל הכלים, שמאז שחרור הכותל המערבי עבד במסירות בשירות מתפללי בכותל.
 
לנגד עיני אני רואה את הילוכו הנמרץ של יהושע, כשהיה מגיע בכל יום ויום אל משמרתו. גם כשכבד עליו עול השנים, תמיד נשמרה בו אותה זריזות שנדמתה בעיני כזריזותם של כהני המקדש. מי שראה את ר' יהושע מסדר את הבימות, מדליק את נרות החנוכה מול קדש הקדשים או עוסק בניקיון הרחבה – ראה למול עיניו את משמעות הביטוי "משמש בקודש". ידיו עוסקות בצרכי ציבור באמונה – ולבו מלא שבח והודיה לה' יתברך על הזכות לעשות זאת במקום הקדוש.
 
יהושע היה מראשוני החופרים של מנהרות הכותל, בימים שאחרי מלחמת ששת הימים. רחבת הכותל הייתה אז שונה מאוד מן הרחבה היפה והמזמינה שפתוחה היום למרגלות הכותל המערבי. ומנהרות הכותל – רק בודדים ידעו על קיומן. רב הכותל המערבי דאז, הרב ג"ץ זצ"ל, גייס קבוצה קטנה ומסורה של צעירים ששימשו כסדרנים ברחבת הכותל ובלילות הוציאו טונות של עפר מתחת לקשתות העתיקות וחשפו את אבני הכותל שהיו נסתרות מעין אדם במשך מאות שנים. אחד מאותם צעירים,  שבזכות עבודתם המסורה באותם ימים גדולים זוכים היום רבבות לבקר במנהרות הכותל, לשאת תפילה מול מקום קודש הקדשים ולהתחבר אל שרשרת הדורות היהודית - היה יהושע ז"ל. אז גם נקשרה נפשו בנפש הרב ג"ץ זצ"ל, ומדי לילה היה מגיע אל ביתו שברובע היהודי כדי ללוותו אל תיקון חצות שהיה עורך מול קודש הקדשים.
 
ר' יהושע היה מסור כל כולו לעבודת הכותל. כשנפטרה אשתו ע"ה קיבל על עצמו לשבות בעיר העתיקה, ולקיים את השבת כולה בכותל המערבי. גם בשנותיו האחרונות, כשהיה כבר מבוגר ותנועתו כבדה, המשיך להגיע בכל שבת מביתו שבשמואל הנביא לכותל המערבי, עד שמתפללי הכותל הקבועים כינוהו, בחיוך, "נשיא הכותל המערבי". אך ר' יהושע מעולם לא החזיק טובה לעצמו ומעולם לא ביקש לו כבוד ויקר. מעולם לא גבה ליבו ולא רמו עיניו. לא הייתה זכות גדולה בעיניו מזו שניתנה לו להיטיב בכל שנה את את פתילות חנוכיית הכותל הגדולה.
 
פטירתו של ר' יהושע היא עוד פרידה מדור הנפילים אשר זכו לראות את הכותל המערבי בחורבנו ובתיקונו, והיו שותפים לפלא הגדול של שיבת עם ישראל אל מקום קדשו.
בשם עובדי הכותל ומיליוני מתפללי ובאי אני מודה לך, רבי יהושע. אשריך שזכית. אשריך שזיכית את הרבים. בבניין ירושלים ננוחם כולנו.