מידע כללי

8/04/2019

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בתפילה בכותל המערבי למען יתומים ואלמנות