מידע כללי

8/08/2018

הקרן למורשת הכותל רכשה אלף כסאות חדשים לטובת הבאים לכותל המערבי