מידע כללי

14/04/2019

אל מול קודש הקודשים במנהרות הכותל המערבי