מידע כללי

8/07/2018

צבי שמשי על ביקורו בירושלים ובכותל המערבי בקיץ תרנ"א

צבי שמשי, עסקן וסופר ציוני, אביו של הנשיא השני של מדינת ישראל יצחק בן־צבי, תאר את ביקורו בירושלים ובכותל המערבי בקיץ תרנ"א-1891: "קודם כל הזדרזתי לנסוע ירושלימה...

ביום ו' כ"ה תמוז עמדו רגלי בשערי ירושלים... קודם כל בקרתי את שריד גדולתנו – הכותל המערבי. נדהם ונרגש קיימתי דין 'קריעה' (בפעם הראשונה בחיי). הסיבותי פני אל הקיר, ונשען בראשי על אבניו התמוגגתי בדמעות... שני ימים בליתי בסיורי עתיקות ירושליםאשר לא תשבע עין מראותם" ("נסיעותי לארץ־ישראל בשנת התרנ"א ובשנת התרס"ה", פרק ב, ב'העולם' גליון ל, 15.4.1937, עמ' 640) בתמונה: רחבת הכותל המערבי, 1937 - 1945, צלם: פלפוט, הרצליה. מתוך אוסף הגלויות, יד יצחק בן צבי