מידע כללי

10/04/2019

פינוי הפתקים המסורתי

כמידי שנה לקראת בואם של רבבות לביקור ותפילה ברחבת הכותל המערבי קיימנו במעמד רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים את פינוי הפתקים המסורתי. מבלי לפתוח את הפתקים, ומבלי לספור אותם אפילו מועברים הפתקים לגניזה.

"להיות עיניך פתוחות אל-הבית הזה, לילה ויום, אל-המקום, אשר אמרת יהיה שמי שם--לשמוע, אל-התפילה, אשר יתפלל עבדך, אל-המקום הזה. ושמעת אל-תחינת עבדך, ועמך ישראל, אשר יתפללו, אל-המקום הזה; ואתה תשמע אל-מקום שבתך, אל-השמיים, ושמעת, וסלחת." (מלכים א, ח/כ"ט-ל')