דרכי התקשרות עם הממונה בקרן

יוסף לזר
משנה למנכ"ל
העומר 2 , העיר העתיקה ירושלים 97500
טל: 02-6276777 שלוחה 1
פקס: 02-6264828
מייל:  yossi@thekotel.org